Με 47 θέματα ημερήσιας διάταξης συνεδριάζει μεθαύριο Τετάρτη 21 Ιουνίου το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ, που θα λάβει απόφαση για ένταση των ιδιωτικών κλινικών στον ειδικό κανονισμό αποχέτευσης και για παράταση της παράδοσης της έκθεσης ορκωτών λογιστών του έτους 2015.
Επίσης, θα γίνει ενημέρωση και λήψη απόφασης της επιτροπής για τη χρήση κινητής τηλεφωνίας, ενώ θα εγκριθούν κατακυρώσεις συνοπτικών διαγωνισμών, θα εγκριθούν οι τεχνικοί όροι και η διακήρυξη διαγωνισμού για προμήθεια υδρομέτρων 58.750 €.

Το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ θα εγκρίνει τη σύμβαση, τα τεύχη δημοπράτησης, τον τρόπο εκτέλεσης και την ψήφιση πίστωσης της σύμβασης παροχής τεχνικών και επιστημονικών υπηρεσιών «τεχνικός σύμβουλος για την υποβοήθηση της υπηρεσίας στην επίβλεψη του χρηματοδοτούμενου υποέργου: Εκσυγχρονισμός του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Βόλου και Ν. Ιωνίας, για την εξασφάλιση επαρκούς πόσιμου νερού» προϋπολογισμού 772.867 €.

Τέλος, θα τροποποιηθεί απόφαση περί έγκρισης απασχόλησης καθαριστών υδραυλάκων για την αρδευτική περίοδο 2017 και ια πρόσληψη ενός υδρονομέα για την αρδευτική περίοδο 2017, στην Τοπική Κοινότητα Μικροθηβών.