Με γάντια πλέον η εξυπηρέτηση στα εμπορικά καταστήματα του Βόλου

Στήριξη των επιχειρήσεων από την πολιτεία ζητά ο Εμπορικός Σύλλογος Βόλου

Ο Εμπορικός Σύλλογος Βόλου, έπειτα από ανησυχία για την εξέλιξη της παγκόσμιας πανδημίας της νόσου του κορωνοϊού σε όλο τον κόσμο και στη χώρα, σε χθεσινή έκτακτη διοικητική συνεδρίαση συζήτησε κι αποφάσισε για την επιτακτική ανάγκη λήψης μέτρων προστασίας δημόσιας υγείας και ενημέρωσης των εμπορικών καταστημάτων- μελών του αλλά και το αίτημα λήψης μέτρων στήριξης των ΜμΕ επιχειρήσεων, που πλήττονται από την οικονομική ύφεση εξαιτίας της εξάπλωσης του ιού COVID-19, από την πολιτεία.

Επισημαίνοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης και θεωρώντας την ατομική ευθύνη του καθενός μας σημαντική, ο Σύλλογος εφιστά την προσοχή και ζητεί να υιοθετηθούν άμεσα τα παρακάτω μέτρα πρόληψης δημόσιας υγείας από τις επιχειρήσεις -μέλη :

1. Χρήση γαντιών από όλο το προσωπικό καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της επιχειρήσεις κι ιδιαίτερα για την παραλαβή χρημάτων.

2. Συνιστάται ο καταναλωτής να εισάγει ο ίδιος την τραπεζική κάρτα στο μηχάνημα POS.

3. Χρήση αλκοολούχου διαλύματος κατά την είσοδο του καταναλωτή στο κατάστημα, όπως επίσης και μετά την παραλαβή των χρημάτων ή την παραλαβή ξένων αντικειμένων.

4. Χρήση μάσκας στις εξής περιπτώσεις:
• Σε άτομα με συμπτώματα λοίμωξης αναπνευστικού (βήχας, φτέρνισμα, καταρροή), ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος μετάδοσης σε άλλους.
• Σε άτομα που φροντίζουν ή συνοδεύουν άτομα με συμπτώματα λοίμωξης αναπνευστικού, ώστε να μην προσβληθούν οι ίδιοι από τη λοίμωξη.
Δε συνιστάται κατά τα άλλα γενική χρήση μάσκας στους χώρους εργασίας.
5. Το προσωπικό του καταστήματος συστήνεται να απέχει από την εργασία του, όταν:
• Έχει συμπτώματα λοίμωξης αναπνευστικού
• Για 14 ημέρες μετά στενή επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19
6. Συστήνεται σε όλους τους χώρους της επιχείρησης καλός εξαερισμός, καθώς και εύκολη πρόσβαση σε τρεχούμενο νερό και σαπούνι, ώστε να τηρούνται οι κανόνες υγιεινής:
• Πρώτη γραμμή άμυνας κατά των λοιμώξεων είναι η προσεκτική υγιεινή των χεριών. Συνιστάται συχνό πλύσιμο των χεριών με σαπούνι και νερό.
• Aν τα χέρια δεν είναι εμφανώς λερωμένα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναλλακτικά αλκοολούχο διάλυμα (πχ οινόπνευμα 70οC).
• Η χρήση γαντιών δεν υποκαθιστά το πλύσιμο των χεριών.
7. Σχολαστική τήρηση των μέτρων υγιεινής όπως:
• κάλυψη του στόματος και της μύτης με χαρτομάντηλο κατά το βήχα ή φτέρνισμα
• αποφυγή επαφής των χεριών με στόμα, μύτη ή μάτια για πρόληψη διασποράς μικροβίων
8. Αποφυγή στενής επαφής (απόσταση 1-2 μέτρα) με ασθενείς που έχουν συμπτώματα του αναπνευστικού.
• Σε ασθενή, που εμφανίζει συμπτώματα λοίμωξης αναπνευστικού (βήχα, φτέρνισμα, καταρροή), χορηγούνται άμεσα απλή χειρουργική μάσκα και χαρτομάντηλα.
• Αν υπάρχει συνοδός του ασθενούς, που επιθυμεί να μείνει κοντά του για να τον φροντίζει (π.χ. σύζυγος), πρέπει να χορηγηθεί στο συνοδό απλή χειρουργική μάσκα και να του συστηθεί να πλένει τα χέρια του, κάθε φορά που έρχεται σε επαφή με εκκρίσεις του ασθενή (π.χ. σάλιο) και οπωσδήποτε πριν ο συνοδός αγγίξει το πρόσωπό του ή φάει ή πιει.
• Ο χρησιμοποιημένος προστατευτικός εξοπλισμός (απλή χειρουργική μάσκα, γάντια) πρέπει να απορρίπτεται σε κάδο και σε καμία περίπτωση να μην ξαναχρησιμοποιείται.
• Μετά την απόρριψη του προστατευτικού εξοπλισμού πρέπει τα χέρια να πλένονται καλά με νερό και σαπούνι. Τονίζεται ότι η χρήση γαντιών δεν υποκαθιστά το πλύσιμο των χεριών, το οποίο και αποτελεί σημαντικότατο μέσο πρόληψης.

Επίσης πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα, ώστε να υπάρχει άμεσα προσβάσιμο στο κατάστημα επαρκές αναλώσιμο υλικό για την πρόληψη των λοιμώξεων:
• σαπούνι και νερό
• αλκοολούχο διάλυμα καθαρισμού χεριών
• χαρτομάντηλα
• απλές χειρουργικές μάσκες
• γάντια μιας χρήσης
• σακούλες απορριμμάτων
• υγρά καθαρισμού επιφανειών

Να λάβει μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων η πολιτεία

Ακόμη, ο Εμπορικός Σύλλογος Βόλου απέστειλε αίτημα λήψης μέτρων στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον Υπουργό Οικονομικών , κ. Σταϊκούρα Χρ., στον Γενικό Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής, κ. Τριαντόπουλο Χρ. και στους Βουλευτές Μαγνησίας, μέτρα που αφορούν τις επιχειρήσεις όλης της χώρας κι όχι μόνο των πληγεισών περιοχών, που τέθηκαν σε «καραντίνα». Καθίσταται επιτακτική η ανάγκη στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε μια περίοδο που η χώρα διανύει μια πρωτόγνωρη οικονομική ύφεση λόγω της ανεξέλεγκτης έξαρσης της επιδημίας του κορωνοϊού Covid-19 παγκοσμίως.
Ο Εμπορικός Σύλλογος Βόλου υιοθετεί τις προτάσεις του τριτοβάθμιου συνδικαλιστικού οργάνου της ΕΣΕΕ, για την αντιμετώπιση των κινδύνων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις από την επιδημία του κορωνοϊού Covid-19, οι οποίες έχουν ως εξής:
1. Ζητείται από τις εθνικές κυβερνήσεις να χρησιμοποιήσουν τα χρηματοδοτικά εργαλεία για να διασφαλίσουν την ρευστότητα αλλά και το κεφάλαιο κίνησης για τις ΜμΕ χρησιμοποιώντας το υπάρχον θεσμικό εθνικό πλαίσιο.
2. Παροτρύνεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κινηθεί προς την διαμόρφωση μηχανισμών που θα υποβοηθήσουν τις ΜμΕ να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες.
3. Προτείνεται η αξιοποίηση των εναπομεινάντων funds της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην κατεύθυνση παροχής του αναγκαίου κεφαλαίου κίνησης των ΜμΕ.
Στο πλαίσιο αυτών ακριβώς των μηχανισμών, τα άμεσα μέτρα που προτείνουμε και πρέπει να ληφθούν, είναι τα ακόλουθα:
• Απόδοση έκτακτου βοηθήματος λειτουργίας και κίνησης ύψους 5.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις που αναγκάζονται να κλείσουν προσωρινά ή λειτουργούν σε περιοχές που έχουν ληφθεί μέτρα βάσει της ΠΝΠ.(Βοήθημα που θα είναι ακατάσχετο και δεν θα συμψηφίζεται με άλλες οφειλές).
• Αναστολή καταβολής του ΦΠΑ, του ΦΜΥ, των δόσεων των ληξιπρόθεσμων χρεών και των δόσεων ρυθμίσεων οφειλών προς το Δημόσιο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται μέχρι να αποκατασταθεί η λειτουργία της τοπικής αγοράς.
• Αναστολή καταβολής των τρεχουσών εισφορών και δόσεων ρυθμίσεων προς τον ΕΦΚΑ μέχρι και πάλι την αποκατάσταση της λειτουργίας της τοπικής αγοράς.
• Αναστολή των πάσης φύσεως πλειστηριασμών για τις πληττόμενες περιοχές και επιχειρήσεις.
• Αναστολή της υποχρέωσης καταβολής ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τις Τράπεζες που απορρέουν από δανειακές συμβάσεις.
• Αναστολή της καταβολής δημοτικών φόρων και τελών.
• Προσωρινή απόδοση εργοδοτικού δικαιώματος για απαίτηση ελέγχων στους εργαζόμενους.
• Κάλυψη από τον ΟΑΕΔ των μακροχρόνιων απουσιών των εργαζομένων λόγω της επιδημίας.
• Αναστολή καταβολής ενοικίων επιχειρήσεων τουλάχιστον για τους μήνες Μάρτιο – Απρίλιο τρέχοντος έτους και μέριμνα αποπληρωμής αυτών έως 31/12/2020.