Οι μετρήσεις του Σταθμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος

Για την ποιότητα της ατμόσφαιρας στον Βόλο

Η ποιότητα της ατμόσφαιρας στον Βόλο, όπως δείχνουν τα στοιχεία του Σταθμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος:
Σύμφωνα με τις μετρήσεις του Σταθμού που είναι εγκατεστημένος στο 1ο Δημοτικό Σχολείο, τα αιωρούμενα σωματίδια pm 10 κατέγραψαν στις 2 Δεκεμβρίου μέσο όρο τιμών 48 μg/m3, στις 3 Δεκεμβρίου μέσο όρο τιμών 39 μg/m3, στις 4 Δεκεμβρίου μέσο όρο τιμών 25 μg/m3, στις 5 Δεκεμβρίου μέσο όρο τιμών 34 μg/m3 και στις 6 Δεκεμβρίου μέσο όρο τιμών 33 μg/m3.
Τα pm 2,5 κατέγραψαν στις 2 Δεκεμβρίου μέσο όρο τιμών 32 μg/m3, στις 3 Δεκεμβρίου μέσο όρο τιμών 26 μg/m3, στις 4 Δεκεμβρίου μέσο όρο τιμών 19 μg/m3, στις 5 Δεκεμβρίου μέσο όρο τιμών 27 μg/m3 και στις 6 Δεκεμβρίου μέσο όρο τιμών 23 μg/m3.
Σύμφωνα με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, το όριο για τα pm 2,5 είναι 25 μg/m3 (μέση ετήσια τιμή).
Για τις ημερήσιες ωριαίες μετρήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά από το site της Περιφέρειας Θεσσαλίας https://www.thessaly.gov.gr