Οικονομική: Σύμβαση για σύστημα καταγραφής ευπαθών ομάδων στο Δήμο Βόλου

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????å???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Ã???????????????????????????????W?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Συνεδριάζει αύριο Τετάρτη στις 12 το μεσημέρι η Οικονομική Επιτροπή, δια περιφοράς και στην πρόσκληση καλούνται οι παρατάξεις να ψηφίσουν ηλεκτρονικά.
Η επιτροπή θα εγκρίνει την προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμβασης για την παροχή υπηρεσίας ανάπτυξης ηλεκτρονικού διαδικτυακού συστήματος καταγραφής ευπαθών ομάδων, επικοινωνίας, υποδοχής και διεκπεραίωσης αιτημάτων τους.
Η υπηρεσία 14.880,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, στα πλαίσια περιορισμού της εξάπλωσης του COVID-19 θα ανατεθεί στην Βολιώτικη εταιρία NOVIVILLE LIMITED GREEK BRANCH ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ.

Στην επιτροπή θα υποβληθούν τα πρακτικά διενέργειας ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ετοίμων γευμάτων για τη σίτιση απόρων του Ξενώνα Κακοποιημένων Γυναικών, της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ & Δημόσιας Υγείας και των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Βόλου» διάρκειας ενός έτους, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 427.266,56 € με Φ.Π.Α. και τα πρακτικά της Α’ φάσης του διαγωνισμού πρακτικών του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ και Δημόσιας Υγείας του ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ (του Ξενώνα Κακοποιημένων Γυναικών και του Κοινωνικού Παντοπωλείου), του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Και της Κ.Ε.Κ.Π.Α. – Δ.Ι.Ε.Κ. Και προμήθεια φρέσκου γάλακτος δικαιούχων εργαζομένων του ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ, της Σχολικής Επιτροπής Α/βάθμιας Εκπαίδευσης, της Σχολικής Επιτροπής Β/βάθμιας Εκπαίδευσης, του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., της Κ.Ε.Κ.Π.Α. – Δ.Ι.Ε.Κ. και της Δ.Ε.Υ.Α.Μ. ΒΟΛΟΥ», διάρκειας ενός έτους, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 603.503,84 € με ΦΠΑ.

Τέλος, θα υποβληθεί το πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΠΑΡΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ», προϋπολογισμού 37.448 € με ΦΠΑ.