Πράσινο σημείο για τεμαχισμό ογκωδών στο Δήμο Βόλου

Που θα αναλάβει τον τεμαχισμό ογκωδών του νομού για οικιακή κομποστοποίηση

Πρόταση χρηματοδότησης προτίθεται να υποβάλει ο Δήμος Βόλου για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία κεντρικού πράσινου σημείου Δήμου Βόλου και προώθηση της οικιακής κομποστοποίησης», στο πλαίσιο της οποίας θα προμηθευτεί τεμαχιστή ογωδών, που όμως θα εξυπηρετεί τις ανάγκες και των άλλων Δήμων της χερσαίας Μαγνησίας.
Με έγγραφο που απέστειλε στις 5 Μαΐου προς τους Δήμους Αλμυρού, Ρήγα Φεραίου, Ζαγοράς – Μουρεσίου και Νοτίου Πηλίου, ο Δήμος Βόλου ζητά από τους υπόλοιπους Δήμους της χερσαίας Μαγνησίας να λάβουν απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία θα δεσμεύονται ότι επιθυμούν να εξυπηρετούνται από τον τεμαχιστή ογκωδών του πράσινου σημείου του Δήμου Βόλου, για την κάλυψη των αναγκών τους.

Όπως αναφέρεται στο έγγραφο, ο Δήμος Βόλου προτίθεται να υποβάλει πρόταση χρηματοδότησης για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία κεντρικού πράσινου σημείου Δήμου Βόλου και προώθηση της οικιακής κομποστοποίησης» στο πλαίσιο του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020, άξονας 3, «Προστασία του περιβάλλοντος – μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον».

Στο έγγραφο του Δήμου Βόλου τονίζεται ότι το πράσινο σημείο που σχεδιάζει ο Δήμος Βόλου, θα δέχεται και ογκώδη απόβλητα, σύμφωνα με την περιβαλλοντική αδειοδότησή του, επομένως ένα από τα υποέργα θα είναι η προμήθεια ενός τεμαχιστή ογκωδών, όπως προβλέπεται στην Πρόσκληση.

Σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες απαντήσεις – διευκρινήσεις της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας, δύναται να χρηματοδοτηθεί αγορά τεμαχιστών από έναν Δήμο ανά Περιφερειακή Ενότητα στο πράσινο σημείο τους, με ταυτόχρονη δέσμευση εξυπηρέτησης όλων των Δήμων του Νομού. Εύλογη κρίνεται η επιλογή του πρωτεύοντος Δήμου, τόσο λόγω του πληθυσμιακού μεγέθους του, όσο και της χωροταξικής τοποθέτησής του στο νομό. Ο Δήμος που θα επιλεγεί θα δεσμευτεί για την κάλυψη αναγκών τεμαχισμού ογκωδών και των υπολοίπων Δήμων του νομού με απόφαση του Δημοτικού του Συμβουλίου, ενώ παράλληλα με την αίτηση χρηματοδότησης πρέπει να επισυναφθούν και οι αποφάσεις των λοιπών Δημοτικών Συμβουλίων της Περιφερειακής Ενότητας που θα εξυπηρετούνται από τον τεμαχιστή, με τις οποίες δεσμεύονται αντίστοιχα.. Οι ειδικότεροι κανόνες της συνεργασίας των Δήμων – λειτουργία τεμαχιστή, θα αποτυπωθούν σε κατάλληλα νομικά κείμενα (προγραμματική σύμβασης, κανονισμός κ.ά.) άμεσα μετά την οριστικοποίησή τους.

Καταλήγοντας ο Δήμος Βόλου ζητά από τους υπόλοιπους Δήμους της χερσαίας Μαγνησίας να λάβουν απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία θα δεσμεύονται ότι επιθυμούν να εξυπηρετούνται από τον τεμαχιστή ογκωδών του πράσινου σημείου του Δήμου Βόλου, για την κάλυψη των αναγκών τους.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμυρού συνεδριάζει τη Δευτέρα 25 Μαΐου το μεσημέρι δια περιφοράς και φέρνει το θέμα σε κατεπείγουσα συνεδρίαση, λόγω των στενών χρονικών ορίων.