Στο πλευρό του Θρασύβουλου Σταυριδόπουλου οι εργαζόμενοι στο λιμάνι

«Τίμησε με την παρουσία του το λιμάνι και τον Οργανισμό που το διοικεί»

Ανοιχτή επιστολή, έτσι ώστε να γνωστοποιηθούν στην κοινή γνώμη τα πεπραγμένα της διοίκησης του μέχρι χθες προέδρου του ΟΛΒ, Θρασύβουλου Σταυριδόπουλου, έδωσε στη δημοσιότητα ο Σύλλογος Εργαζομένων Οργανισμού Λιμένος Βόλου. Όπως αναφέρει «Ο Σύλλογος Εργαζομένων Οργανισμού Λιμένος Βόλου, με αφορμή την «αντικατάσταση» του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Θρασύβουλου Σταυριδόπουλου, έχει να καταθέσει ενώπιον της κοινής γνώμης, αλλά και όσων αρέσκονται να ορίζουν τις τύχες μας, τα ακόλουθα, προς αποκατάσταση της αλήθειας και του δικαίου:
Ο κ. Θρασύβουλος Σταυριδόπουλος (και στην προκειμένη περίπτωση η λέξη «κύριος» είναι μεστή νοήματος) ανέλαβε καθήκοντα Προέδρου του Δ.Σ. και Δ/ντος Συμβούλου το Νοέμβριο 2015. Έκτοτε και επί των ημερών του ιδίου και του Δ.Σ., με τη σύνθεση που κατείχε έκτοτε, επιτεύχθηκαν τα παρακάτω:

 Βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων και της κερδοφορίας του Οργανισμού. Αναφέρουμε ενδεικτικά πως ο κύκλος εργασιών ανήλθε στο ποσό των 5.426.969,62€ για τη χρήση 2016 βελτιωμένος κατά 953.197,98€ σε σχέση με τη χρήση 2015 ή σε ποσοστό 17,6%, ενώ τα καθαρά κέρδη της εν λόγω χρήσης ανήλθαν σε 1.556.198,67€ αυξημένος σε ποσοστό 25% σε σχέση με τη χρήση 2015. Επίσης τα καθαρά κέρδη της χρήσης 2017 ανήλθαν στο ποσό των 1.728.251,43€, αυξημένα σε ποσοστό 11% σε σχέση με τα ήδη αυξημένα της χρήσης 2016. Τα αποδιδόμενα μερίσματα στο Ελληνικό Δημόσιο ανήλθαν, για τη χρήση 2016 σε 517.436,06€ (για τη χρήση 2015 ήταν 398.679,18€) και για τη χρήση 2017 σε 574.643,60€.
 Διεκδικήθηκαν και εκταμιεύτηκαν για πρώτη φορά από τη σύσταση της Ο.Λ.Β. Α.Ε., από το περικομμένο, λόγω οικονομικής κρίσης, Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, συνολικό ποσό 800.000 € περίπου, κατά τη θητεία του κ. Σταυριδόπουλου.
 Κατά τη θητεία του επίσης, εκτελέστηκαν-υλοποιούνται έργα-παρεμβάσεις/προμήθειες συνολικού ποσού 1.100.000 €, στο λιμάνι. Ειδικότερα:

Ασφάλεια:
• Ολοκληρώθηκε το σύνολο του έργου για τη λειτουργία του Διεθνούς Κώδικα Ασφάλειας Λιμένων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων ISPS και εγκαινιάσθηκε το καλοκαίρι του 2016. Σήμερα βρίσκεται σε πλήρη εφαρμογή του.
• Έχει συνταχθεί μελέτη για υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014-2020 προς εφαρμογή του κώδικα και στην Κεντρική Προβλήτα προκειμένου να μπορεί να υποδεχθεί μικρού μεγέθους κρουαζιερόπλοια-πάγιο αίτημα της πόλης. Αναμένεται η έκδοση σχετικής πρόσκλησης από το Υ.ΜΕ.ΠΕ.Ρ.ΑΑ.

Υποδομές:
• Έγινε ασφαλτόστρωση και διαγράμμιση χώρων στους προβλήτες Νο1 και Νο2 του εμπορικού λιμένα.
• Εγκαταστάθηκαν κιβώτια παροχής ηλεκτρικής ενέργειας (pillars):
 Στον εμπορικό λιμένα για εξυπηρέτηση μεγάλων θαλαμηγών σκαφών – 3 pillars.
 Στην Κεντρική Προβλήτα για εξυπηρέτηση του Ε/Γ–Ο/Γ πλοίου «ΠΡΩΤΕΥΣ»
 Στην Κεντρική προβλήτα για εξυπηρέτηση επιπλέον τουριστικών σκαφών
 Στον χώρο του τελωνείου για την υποδοχή των αλιευτικών σκαφών από την Κεντρική Προβλήτα η οποία αποδόθηκε σε τουριστικά σκάφη
• Στην προβλήτα Πευκακίων διαμορφώθηκε η πύλη για τον έλεγχο εισόδου και εξόδου των οχημάτων και τη φύλαξη του χώρου και άμεσα προχωράμε και σε διαγωνισμό για να αναληφθεί από εταιρία security ο επί 24ώρου βάσεως έλεγχος ασφάλειας του χώρου.
• Έγινε χρωματισμός των εξωτερικών όψεων του Κεντρικού Λιμεναρχείου.
• Έγινε εξωραϊσμός-συντήρηση του παραλιακού μετώπου ο οποίος αφορούσε την αποκατάσταση του ποδηλατοδρόμου, την επισκευή και χρωματισμό των υπαίθριων καθιστικών (παγκάκια).
• Υλοποιείται η εφαρμογή των απαιτούμενων μέσων πυροπροστασίας στο κτίριο διοίκησης.
Η/Μ εξοπλισμός:
• Επισκευάστηκε και επαναλειτουργεί πλέον από το 2016 ο ηλεκτροκίνητος γερανός GANZ No 7, ο οποίος έμενε παροπλισμένος από το 2012.
• Έχει εγκριθεί από το ΔΣ της ΟΛΒ σχετική εισήγηση για μεταφορά και επαναλειτουργία ενός ακόμη ανενεργού ηλεκτροκίνητου γερανού προς αύξηση των λειτουργικών δυνατοτήτων μας.
• Έχει υπογραφεί η σχετική σύμβαση για προμήθεια περονοφόρου οχήματος ανυψωτικής ικανότητας 15τόνων, το οποίο αναμένεται να παραδοθεί το πρώτο τρίμηνο του 2019. Πρόκειται για την πρώτη προμήθεια ανυψωτικού μηχανήματος έργου από το 1999!
• Έχει υποβληθεί πρόταση προς χρηματοδότηση στην Περιφέρεια Θεσσαλίας στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014-2020, για την προμήθεια ενός αυτοκινούμενου γερανού 120τόνων και ενός μηχανήματος διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων (Ε/Κ) προς αντικατάσταση παλαιότερων μηχανημάτων.
• Έγινε προμήθεια καλαθοφόρου οχήματος για εξυπηρέτηση αναγκών συντήρησης εξοπλισμού και δικτύου ηλεκτροφωτισμού
• Αναβαθμίστηκαν δύο μηχανικές αρπάγες (spreaders) για την ασφαλέστερη φορτοεκφόρτωση εμπορευματοκιβωτίων

Έργα Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων:
• Ευθυγράμμιση σιδηροτροχιών κίνησης γερανών στην Ανατολική πλευρά του προβλήτα Νο 1.
• Αναβάθμιση – εκσυγχρονισμός κινήσεων σε δύο ηλεκτροκίνητους γερανούς μέσω εγκατάστασης inverter – παρέμβαση η οποία μειώνει σημαντικά τις καταπονήσεις της μεταλλικής κατασκευής και την καταναλισκόμενη ενέργεια.
• Αποκατάσταση δαπέδου στον Προβλήτα Νο 2 για εναπόθεση Ε/Κ.
• Αποκατάσταση υποσκαφής στο ακρομώλιο του κυματοθραύστη. Μέρος του κόστους αποκατάστασης (περίπου 80.000 Ευρώ, πλέον ΦΠΑ) καλύφθηκε από πόρους της Ο.Λ.Β. Α.Ε.
• Προμήθεια και εγκατάσταση προσκρουστήρων στην Προβλήτα Νο 2.

Επιπλέον, από πόρους που εξασφαλίστηκαν από το ΠΔΕ 2017, έχει δρομολογηθεί η αναβάθμιση του Η/Μ εξοπλισμού του χώρου ελεγχόμενης στάθμευσης στην κεντρική προβλήτα(προϋπολογισμού €124.000).
Τέλος, αναμένεται η έγκριση δύο έργων από το ΠΔΕ 2018 (συνολικού προϋπολογισμού περίπου €180.000) τα οποία θα αφορούν:
• Εγκατάσταση ανελκυστήρα στο κτίριο διοίκησης στην κεντρική προβλήτα
• Αποκατάσταση υποσκαφής στον προβλήτα Νο2, στον χώρο υποδοχής κρουαζιερόπλοιων
Περιβάλλον:
• Κατόπιν επαφών με την «ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ», υποβλήθηκε πρόταση από την προαναφερόμενη εταιρεία για μεταφορά της δραστηριότητας διακίνησης παλαιοσιδήρου (σκραπ) στον Προβλήτα Νο3-πάγιο αίτημα των κατοίκων της συνοικίας παλαιού λιμεναρχείου. Αυτή τη στιγμή αναμένεται η προβλεπόμενη γνώμη από το Υπουργείο Ανάπτυξης.
• Αντικαταστάθηκαν οι παλαιού τύπου λαμπτήρων με νέους λαμπτήρες τύπου LEDστον κυματοθραύστη (κορδόνι), για εξοικονόμηση ενέργειας και μεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής τους. Η εξοικονόμηση που επιτεύχθηκε φτάνει το 75%.
• Συντάσσεται μελέτη για αντικατάσταση των υφιστάμενων λαμπτήρων με νέου τύπου λαμπτήρες τύπου LEDγια το σύνολο του δικτύου ηλεκτροφωτισμού εξωτερικών χώρων.
• Ολοκληρώνεται μελέτη για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πλαισίων για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στις στέγες – δώματα κτιρίων του ΟΛΒ.

Αγριά:
• Αποκαταστάθηκε υποσκαφή στην περιοχή της Αγριάς
• Επίσης, ανατέθηκε η σύνταξη Αρχιτεκτονικής Μελέτης για να δημιουργηθεί μια πρότυπη κατασκευή ήπιας στέγασης στους χώρους των παραλιακών τραπεζοκαθισμάτων ώστε να βελτιωθεί η εικόνα της παραλίας της Αγριάς. Η μελέτη εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής και έτσι ο Οργανισμός έχει συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της περιοχής και ήδη υλοποιήθηκαν/-ούνται από τους παραχωρησιούχους οι εν λόγω παρεμβάσεις.

Ο συγκεκριμένος Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος προσπάθησε να αναπτύξει τις επιχειρησιακές δυνατότητες του εμπορικού λιμένα, με την προμήθεια αυτοκινούμενου γερανού, ανυψωτικής ικανότητας 120 τόνων και βοηθητικών οχημάτων προϋπολογισμού 3.500.000€, διεκδικώντας, με αξιώσεις (με τεκμηριωμένες μελέτες), χρηματοδότηση από το Π.Ε.Π. Θεσσαλίας και παλαιότερα μέσω Leasing.
Κατά τις ημέρες του συγκεκριμένου Προέδρου & Δ/ντος Συμβούλου καταγράφηκαν σημαντικές δικαστικές επιτυχίες του Οργανισμού, κατά των εποφθαλμιόντων τα συμφέροντά του, οι οποίες δεν μπορούν να γνωστοποιηθούν, τουλάχιστον από εμάς.
Κατά τη θητεία του συγκεκριμένου Προέδρου & Δ/ντος Συμβούλου επιτεύχθηκε η εισδοχή του Ο.Λ.Β. Α.Ε. και κατά συνέπεια του λιμένα Βόλου, με αξιώσεις, στο διεθνή χάρτη της κρουαζιέρας, καθώς εκλέχτηκε για πρώτη φορά στο Δ.Σ. της Ένωσης Μεσογειακών Λιμένων για την Κρουαζιέρα, συμμετείχε σε διεθνείς εκθέσεις, αναπτύσσοντας συνέργειες με άλλους φορείς.
Κατά τη θητεία του συγκεκριμένου Προέδρου & Δ/ντος Συμβούλου αξιοποιήθηκε η, διαχειριζόμενη από τον Οργανισμό, δημόσια περιουσία, που περιλαμβάνεται στη ζώνη λιμένα.

Ειδικότερα:
 Αξιοποιήθηκε, για πρώτη φορά από την κατασκευή του, μέσω παραχώρησης με αντάλλαγμα ο πρώτος όροφος του κτιρίου «ΙΑΣΩΝ».
 Αξιοποιείται ο προβλήτας σιδηροδρομικού πορθμείου Πευκακίων ως χώρος φύλαξης/διαχείμασης τουριστικών σκαφών.
 Έγινε βελτίωση της ασφαλούς διακίνησης των επιβατών της κρουαζιέρας μέσω μικρών παρεμβάσεων.
 Η ΟΛΒ ανέλαβε τη συντήρηση (καθαριότητα, περιποίηση πρασίνου, ηλεκτροφωτισμός, φύλαξη) του πάρκου Αγ. Κων/νου, την οποία επί σειρά ετών είχε ο Δήμος Βόλου, ενώ κατασκευάστηκε νέα παιδική χαρά με πιστοποίηση.
 Η ΟΛΒ συνεργάστηκε με τον Δήμο Αλμυρού για την εγκατάσταση δύο κιβωτίων παροχής ηλεκτρικής ενέργειας (pillars), που χορηγήθηκαν από τον Οργανισμό Λιμένος Βόλου, τα οποία τοποθετήθηκαν στην προβλήτα της Αμαλιάπολης.
 Πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικά σεμινάρια, που έγιναν στο λιμάνι μας, για θέματα ασφαλούς φορτοεκφόρτωσης με γερανούς, πυρασφάλειας και λειτουργίας του ISPS
 Έγινε ανακατασκευή των χώρων υγιεινής για την εξυπηρέτηση των χρηστών εντός του εμπορικού λιμένα και η εξεύρεση ικανού χώρου για τη στέγαση των επιθεωρητών του φορτίου.

Αυτή η θητεία, με αυτά τα επιτεύγματα, ενός Υποναυάρχου Λ.Σ. ε.α., «ανταμείβονται» με την απαξιωτική και ατιμωτική, για τον ίδιο, μέθοδο που επιλέχθηκε για την «αντικατάστασή» του, την 21/09/2018, η οποία έγινε μέσω επιστολής που τον πληροφορούσε ότι μία ημέρα πριν (!!!) είχε αντικατασταθεί από άλλα πρόσωπα στο Δ.Σ. του Οργανισμού.

Είναι από τις ελάχιστες φορές που το αναφερόμενο έργο ενός ανθρώπου είναι απολύτως καταδεικτικό των ικανοτήτων του και δεν χρήζει περαιτέρω μνείας, όπως είναι καταδεικτικό των προθέσεων όσων των υπονόμευσαν, τον διέβαλαν και εν τέλει τον εξεδίωξαν με αυτόν τον προσβλητικό τρόπο.
Οι βολές μας είναι ευθείες και απευθύνονται σε όσους απεργάστηκαν και υλοποίησαν αυτά τα «σκοτεινά» σενάρια και οι οποίοι εξυπηρετούν αλλότρια, σε σχέση με αυτά του Οργανισμού και του λιμένα, συμφέροντα, αλλά και σε όσους δεν φρόντισαν να τον «θωρακίσουν», οι οποίοι ελπίζουμε να βρεθούν σύντομα προ των ευθυνών τους.
Κλείνοντας δηλώνουμε εμφορούμενοι δίκαιας αγανάκτησης γιατί διαπιστώνουμε ότι πρακτικές και λογικές που υποτίθεται ότι ανήκαν στο «φαύλο παρελθόν» αποδεικνύονται παρούσες και πλήττουν ακόμη τη δημόσια ζωή της Χώρας, προβληματισμένοι για το μέλλον μας, του Οργανισμού και του λιμένα Βόλου.

Τέλος δηλώνουμε την εκτίμησή μας στο πρόσωπο του ανθρώπου αυτού που τίμησε με την παρουσία του το λιμάνι και τον Οργανισμό που το διοικεί, αναγνωρίζοντάς του το σημαντικό έργο που έφερε εις πέρας και ευχαριστώντας τον για τις υπηρεσίες του αυτές».

Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.