Βιώσιμη Ναυτιλία για έναν Βιώσιμο Πλανήτη

Το θέμα του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Ναυτιλίας

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου ανακοινώθηκε ότι ο εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Ναυτιλίας για το 2020 προσδιορίστηκε από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (Ι.Μ.Ο) και θα πραγματοποιηθεί μεθαύριο Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2020, με θέμα: “Βιώσιμη Ναυτιλία για έναν Βιώσιμο Πλανήτη” (Sustainable Shipping for a Sustainable Planet).

Με αφορμή στον εορτασμό, σε εγκύκλιο επιστολή του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού Ι.Μ.Ο. επισημαίνει ότι οι οι αρχηγοί των κρατών ανανέωσαν τις δεσμεύσεις τους να υλοποιήσουν την Ατζέντα 2030 και την Συμφωνία του Παρισιού στις διασκέψεις για την κλιματική Δράση και τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, που έλαβαν χώρα κατά τη Γενική Συνέλευση τον Σεπτέμβριο του 2019.

Σύμφωνα με τον διεθνή οργανισμό, η ναυτιλία είναι απαραίτητη για την βιώσιμη ανάπτυξη. Παρέχει έναν αξιόπιστο και χαμηλού κόστους τρόπο μεταφοράς του 90% του παγκόσμιου εμπορίου, συνδέοντας λαούς και κοινότητες ανά την υφήλιο. Παρέχοντας βελτιωμένη πρόσβαση σε βασικά υλικά, αγαθά και προϊόντα, η ναυτιλία βοηθά εκατομμύρια πολίτες τον κόσμο να αντιμετωπίζουν καταστάσεις ανέχειας.

Το έτος 2020 το οποίο αφιερώνεται στη “βιώσιμη ναυτιλία για έναν βιώσιμο πλανήτη” παρέχει μία μοναδική ευκαιρία στον ΙΜΟ και τη ναυτιλιακή κοινότητα να αγκαλιάσει αυτές τις δεσμεύσεις και να αναδείξει τη σημασία του ναυτιλιακού τομέα στην επίτευξη των ΣΒΑ με ιδιαίτερη έμφαση στους αριθμ. 14, 13, 9 και 5 όπως αναγνωρίζονται στην Στρατηγική του ΙΜΟ για τους ΣΒΑ.
Επίσης παρέχει την ευκαιρία να ακολουθήσει το θέμα του προηγούμενου έτους, που σχετιζόταν με τον στόχο υπ’ αριθμ. 5, και να χτίσει πάνω στα θεμέλια που δημιουργήθηκαν από την υιοθέτηση την απόφασης της Συνέλευσης, που παροτρύνει σε άμεσες ενέργειες για την ενίσχυση της ισότητας των φύλων στα επόμενα χρόνια στον ναυτιλιακό τομέα με στόχο την άρση οποιονδήποτε εμποδίων, αναφέρεται στην επιστολή του ΙΜΟ.