Κ. Γαργάλας*: «Ν’ αρχίσουν άμεσα έργα …»

«Που θα λύσουν τα πραγματικά και χρόνια προβλήματα της περιοχής της Βαμβακουργίας»

Μετά από σαράντα (40) περίπου χρόνια από την ίδρυση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας επιτέλους ξεκινά το έργο της κατασκευής των φοιτητικών εστιών αλλά και άλλων πανεπιστημιακών χώρων στον χώρο της Βαμβακουργίας στην Νέα Ιωνία. Έχουμε εκφράσει κάθετα τη διαφωνία μας για την κατασκευή του έργου με ΣΔΙΤ, αφού απ’ αυτήν την επιλογή κερδισμένος θα βγει μόνο ο επιχειρηματικός όμιλος που ανέλαβε την κατασκευή και τη διαχείριση του έργου, ενώ οι φοιτητές αντιμετωπίζονται ως πελάτες πληρώνοντας για τη φοιτητική εστία το σχετικό αντίτιμο.
Παράλληλα, ανοίγονται πολλά θέματα που θα μπορούσαν να γίνουν αντικείμενο συζήτησης και που επιδέχονται πολλές και διαφορετικές προσεγγίσεις κι ανάλογα με την προσωπική και πολιτική σκέψη εκάστου. Ζητήματα όπως ,παραδείγματος χάρη ο αριθμός των δωματίων των εστιών και των εξυπηρετούμενων φοιτητών, που μπορεί να θεωρηθεί αντικειμενικά αρκετά μικρός σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες αλλά και με το ύψος της επένδυσης.
Κύριος όμως στόχος της πρότασης μας είναι να αναδειχθεί το τί ακριβώς σημαίνει και πώς θα λειτουργήσει μια ολόκληρη περιοχή,όπως η ευρύτερη της Βαμβακουργίας, μια ολόκληρη πόλη όπως η Νέα Ιωνία , ολόκληρηηπόλη του Βόλου τελικά , μετά την ολοκλήρωση του έργου. Γιατί μέσα σε πολύ μικρό ιστορικά χρονικό διάστημα ένας από τους πιο παραμελημένους και υποβαθμισμένους χώρους της πόλης και για πολλά χρόνια, πολύ δε περισσότερο τα τελευταία δέκα, αποκτά ένα άλλο ειδικό βάρος. Αποκτά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά,με συγκέντρωση λειτουργιών, υπηρεσιών και ανθρώπων μέσα αλλά κυρίως, σε ότι αφορά το υπάρχον αστικό περιβάλλον, έξω από τα όρια του συγκροτήματος της Βαμβακουργίας.Κοινώς επαναπροσδιορίζεται ολιστικά πλέον ΚΑΙ η μορφή ΚΑΙ ο ρόλος ΚΑΙ η αξία αλλά ΚΑΙ η συμπεριφορά της περιοχής, ως προς την λειτουργία της.
Στόχος επίσης είναι η παράθεση κάποιων προτάσεων, σε μορφή κατεύθυνσης ,έτσι ώστε η κατηγορία των δικαιωματικά ‘’ωφελουμένων’’ από το έργο να μην προσδιοριστεί ,αλλά και να μην περιοριστεί αποκλειστικά και μόνο στον χώρο της Πανεπιστημιακής Κοινότητας αλλά κυρίως να επεκταθεί σ’ όλη την ευρύτερη περιοχή της Βαμβακουργίας , να ‘’ανοίξει’’ στην πιο μεγάλη της Νέας Ιωνίας ,επηρεάζοντας και αναβαθμίζοντας εν τέλει το σύνολο της πόλης του Βόλου.
Η ανάγκη εν προκειμένω για μικρά τοπικά εμπορικά καταστήματα, για χώρους ήπιας και καθημερινής διασκέδασης- αναψυχής, η ανάγκη μελετημένων και οριοθετημένων κοινόχρηστων αλλά και δενδροφυτευμένων χώρων, είναι ζητήματα που θα έπρεπε μια σοβαρή Δημοτική Αρχή να είχε ήδη προβλέψει και να είχε ήδη τακτοποιήσει ως προς την πολεοδομική αποτύπωσή τους. Η ανάγκη επίσης που υπάρχει και που θα γίνει εντονότερη,για επιτακτικές πλέον σοβαρές αστικές , πολεοδομικές και κυκλοφοριακές παρεμβάσεις, εξαρτημένες από τις νέες απαιτήσεις των καιρών,είναι ένα από τα πολλά θέματα που θα έπρεπε ήδη να είχε μελετηθεί, σχεδιαστεί και γιατί όχι, υλοποιηθεί ήδη.Κάτι που άξιζε ήδη να έχει γίνειγια τους κατοίκους της περιοχής.
Η ευθύνη λοιπόν,από τη σκοπιά αυτή, της Δημοτικής Αρχής διδασκόμενη από την εμπειρία άλλων πόλεων και που αντιλαμβάνεται τα προβλήματα στην πραγματική τους διάσταση, είναι πλέον τεράστια.
Πρέπει φερ’ ειπείν η Δημοτική Αρχή να είχε ήδη μελετήσει ,το πώς(;)η διαφοροποίηση για παράδειγμα των παραμέτρων ζωής, εξαιτίας της νέαςσύνθεσηςτου ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της περιοχής ,δεν πρέπει να δημιουργήσει συνθήκες, που αν προκύψουν μπορεί να οδηγήσουν σε δημιουργία ‘’γκέτο’’ ούτε όμως και σε χώρο ‘’ακανόνιστης’’ αστικής λειτουργίας ; Πρέπει μια σοβαρή Δημοτική Αρχή να είχε ήδη μελετήσει την ανάπλαση της περιοχής με πεζοδρομήσεις ,για παράδειγμα της οδού Ε. Γκλαβάνη που εκκινεί από την οδό Αδραμυττίου και καταλήγει στην είσοδο της Βαμβακουργίας και που με πολύ εύκολο, οικονομικό και όμορφο τρόπο θα μπορούσε να αντιστρέψει την κακή εικόνα της περιοχής συνολικά; Κι από μια άχρωμη αστική παραμελημένη γωνιά της πόλης, να την μετατρέψει σε μια χρωματισμένη ζωντανή ανθρώπινη κυψέλη; Έπρεπε η Δημοτική Αρχή να είχε ήδη σκεφθεί και αρχίσει να υλοποιεί την πεζοδρόμηση αυτή, έτσι ώστε να εξυπηρετήσει ταυτόχρονα τις υπάρχουσες εκπαιδευτικές δομές (Νηπιαγωγεία- Δημοτικά Σχολεία) αλλά και να υπηρετήσει την ανάγκη των σημερινών κατοίκων για ελεύθερο χώρο, ασφαλή κίνηση και πλήρως μελετημένους υποδοχείς δωρεάν χώρων στάθμευσης; Να είχε ήδη φροντίσει ώστε μέσα από αυτή την διαδικασία πεζοδρόμησης να οριστούν έμμεσα και οιχώροι-υποδοχείς για την ανάπτυξη ήπιων μορφών εμπορίου ( ενσωματώνοντας τους υπάρχοντες) και αναψυχής, έτσι ώστε να μην εμφανιστούν φαινόμενα πολεοδομικής και λειτουργικής αστικής ‘’ασυμμετρίας’’; Με τις Υπηρεσίες και το στελεχικό δυναμικό της να είχε ήδη μελετήσει και να είχε ήδη αρχίσει την κατασκευή,έτσι ώστε οι ποδηλατόδρομοι να είναι το κυρίαρχο μέσο συγκοινωνίας, που θα ενώνει με ασφάλεια τον νέο Πανεπιστημιακό χώρο, την ευρύτερη περιοχή της Βαμβακουργίας και του Νέου Δέλτα,με το υπόλοιπο δίκτυο ποδηλατοδρόμων, που κι αυτό είναι μισό κι ανέσωτο; Που θα έπρεπε βέβαια ήδη να είχεσοβαρά μελετηθεί κι από αυτή τη σκοπιά της εξέλιξης και που φυσικά ούτε κατά διάνοια δεν έχει μελετηθεί ; Να είχε ήδη εκπονήσει σχέδιο ενοποίησης των αθλητικών , κοινόχρηστων και πράσινων χώρων της ευρύτερης περιοχής, μ’ εκείνους που σχεδιάζονται να κατασκευαστούν στις Πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις,έτσι ώστε να επιτευχθεί μια ομαλή χωρική ζεύξη και αρμονική ένταξη του νέου στο υπάρχον, καταφέρνοντας έτσι το απολύτως χωρικά επιθυμητό; Μια ενιαία και αδιαίρετη πολεοδομικά χωρική ενότητα.Να είχε ήδη έρθει σε επαφή με αρμοδίους ,έτσι ώστε ναδιερευνηθεί αν η κατάργηση από τον ΟΣΕ του “S” της Νέας Ιωνίας , θα μπορούσε να γίνει μια εξαιρετική αφορμή για τον σχεδιασμό συγκοινωνίας με τραμ (όχημα σταθερής τροχιάς) στις ήδη υπάρχουσες γραμμές του τρένου με ειδικά διαμορφωμένους χώρους στα βαγόνια για την μετακίνηση ποδηλάτων και ποδηλατών; Μιας συγκοινωνιακής επιλογής που θα μπορούσε αρχικά να ενώσει τα βόρεια , τα δυτικά ακρότατα αλλά και τα ενδιάμεσα τμήματα της πόλης του Βόλου ,με το κέντρο του και τον Σιδηροδρομικό Σταθμό σε ελαχιστότατο χρόνο και χωρίς να επιβαρύνει ποικιλότροπα το περιβάλλον; Να είχε ήδη έτοιμες τις κυκλοφοριακές αλλαγές και σχεδιασμένες τις νέες γραμμές Αστικών Συγκοινωνιών μεσύγχρονα- οικολογικά οχήματα που θα διαθέτουν χώρους για φόρτωση ποδηλάτων; Πρέπει να είχε ήδη μελετήσει και κατασκευάσει νέο δίκτυο ομβρίων υδάτων καθώς η περιοχή , δεδομένης αφενός της ισχυρής επικάλυψης με τσιμεντοστρώσεις του νέου Πανεπιστημιακού χώρου αφετέρου της ύπαρξης λεκάνης που δημιουργείται από τις υπερυψωμένες δυτικά γραμμές του τρένου; Γνωρίσαμε ήδη την πιο άσχημη συμπεριφορά της ευρύτερης περιοχής του Νέου Δέλτα στα πρόσφαταπλημμυρικά φαινόμενακαι την καταστροφή απλών λαϊκών οικογενειών.Να είχε ήδη προχωρήσει σε διαβούλευση με τους κατοίκους αλλά και το Πανεπιστήμιο έτσι ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή της πολύπαθηςπεριοχήςτης Βαμβακουργίας και του Νέου Δέλταστην νέα πολεοδομική «εποχή» ως τελείως διαφορετική από την μέχρι τώρα «γκρίζα» και δύσμορφη αστική;
Γιατί μια Δημοτική Αρχή ,πέραν της υπεράσπισης των δικαιωμάτων των πολιτών και των πολιτικών δικών της προταγμάτων, πρέπει να παρεμβαίνει σε κάθε υποβαθμισμένη και ‘’πονεμένη’’λαϊκή περιοχή, να της αλλάζει την μορφή και τον χαρακτήρα, και να την μετατρέπει από εχθρική και γκρίζα αστική ζώνη ,σ’ έναν όσο το δυνατόν φιλικότερο πολύχρωμο υποδοχέα ανθρώπων, δραστηριοτήτωνκαι ιδεών. Σ’ έναν υποδοχέα ταυτόχρονα των αντιθέσεων αλλά και τωνσυνθέσεωντους. Των διαφορετικών προτεραιοτήτων και τωνξεχωριστών αναγκών τους.
Και κάτω από αυτή την οπτική, πρέπειτελικά ηΝέα Ιωνίακαιο Βόλος να μπουν σε μια νέα εποχή που όταν θα χρειαστεί ν’ αναμετρηθούν με το μπόι τους να μην είναι μικρότεροι ούτε πόντο από αυτό.
Η πραγματικότητα όμως σήμερα είναι ότι η σημερινή δημοτική αρχή φαίνεται πως ούτε έχει ασχοληθεί ούτε μελετήσει. Οφείλεται προφανώς στις διαφορετικές και έξω από τις ανάγκες του λαού του Βόλου και των λαϊκών οικιστικών θυλάκων της πόλης προτεραιότητές της αλλά και στην πλήρη αδιαφορία της για τα ουσιαστικά ζητήματα της πόλης. Η πραγματικότητα είναι η τραγική εικόνα που επικρατεί σε δρόμους πίσω από την Βαμβακουργία όπως η Πορταριάς, η Αλωπίου , η Μυκόνου, το Νέο Δέλτα κλπ.
Για τον λόγο αυτό η πρότασή μας ως Λαϊκή Συσπείρωση Βόλου προς τη δημοτική αρχή και το Δημοτικό Συμβούλιο με την όποια σύνθεσή του ,τους Πανεπιστημιακούς και τους κατοίκους, σε συνεργασία με άλλους φορείς της πόλης θεσμικούς ή μη ,που έχουν ασχοληθεί ή πρόκειται ν’ασχοληθούν με το θέμα είναι ευθεία και άμεση. Να κατεβούν στους δρόμους της περιοχής και στο Νέο Δέλτακαινα ενημερώσουν τους κατοίκους για την ‘’μεταμόρφωση’’ αυτής αλλά ταυτόχρονα ν’ αφουγκραστούν τις σκέψεις τους μα και να διαμορφώσουν άποψη για την τραγική πραγματικότητα της περιοχής. Γιατί όπως και να γίνει ,ο άνθρωπος που ζει σ’ ένα μέρος ,το πονάει και περισσότερο. Αλλά το γνωρίζει και περισσότερο. Μα το κυριότερο είναι ν’ αρχίσουν άμεσα έργα που θα λύσουν τα πραγματικά και χρόνια προβλήματα της περιοχής.
Τί προγραμματισμό συνεπώς και καταλήγοντας, έχει η σημερινή δημοτική αρχή ώστε να υπηρετήσει πραγματικά τον συνδημότη , την συνδημότισσα, τον για κάποια χρόνια κάτοικο αλλά και τον επισκέπτη της περιοχής;

*Δημοτικός σύμβουλος της ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΒΟΛΟΥ

Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.