Διέγραψαν σε δανειολήπτη χρέος 63.500 ευρώ – Πώς έφτασε ως εκεί

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας της ΓΣΕΕ, με σημερινή ανακοίνωσή της, τονίζει «την αναγκαιότητα λήψης μέτρων για δανειολήπτες που πλήττονται από τις οικονομικές συνέπειες της πανδημίας» καθώς αυξάνεται η αβεβαιότητα των υπερχρεωμένων καταναλωτών για τη ρύθμιση των οφειλών τους και την προστασία της κύριας κατοικίας τους.

Η ένωση αναφέρει ως παράδειγμα την υπόθεση δανειολήπτη και της συζύγου του ως εγγυήτριας με δανειακές υποχρεώσεις σε τέσσερις τράπεζες. Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας της ΓΣΕΕ ανέλαβε να συγκεντρώσει τα δεδομένα και να μελετήσει αναλυτικά την περίπτωση του ζεύγους, προτείνοντας εξατομικευμένα σενάρια και λύσεις για κάθε τράπεζα σύμφωνα με τις δυνατότητές τους.

Η πρώτη εξ’ αυτών εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων, που απάντησε, συμφώνησε στη ρύθμιση του οφειλόμενου ποσού ύψους 76.500 ευρώ με τους εξής ευνοϊκούς όρους:

• Διαγραφή εξόδων και τόκων υπερημερίας: 63.500ευρώ (-87%)

• Άμεση Εφάπαξ Καταβολή 13.000 ευρώ

• Οριστική εξόφληση του συνόλου του δανείου

Με τον τρόπο αυτόν, μειώθηκε δραστικά το σύνολο του σημερινού ύψους δανεισμού των 196.000 ευρώ, εξασφαλίστηκε χρόνος για να διευθετηθούν -με την υποστήριξη της ΕΕΚΕ και τις συνεχιζόμενες επί μήνες διαπραγματεύσεις- περαιτέρω οφειλές των 119.500 ευρώ.

Η ΕΕΚΕ υπενθυμίζει τέλος ότι παρέχει από το 2010 στους καταναλωτές υποστήριξη και συμβουλευτική για την εξωδικαστική ρύθμιση των οφειλών τους προς τα πιστωτικά ιδρύματα.