Δ.Δ.Ε. Μαγνησίας: Αιτήσεις για πρόγραμμα κινητικότητας

Από τη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Μαγνησίας γίνεται γνωστό ότι έχουν ξεκινήσει οι αιτήσεις για την πρώτη φάση του προγράμματος Κινητικότητας Δημοσίων Φορέων με καταληκτική ημερομηνία σήμερα Τρίτη 22-06-2021. Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις Διοικητικών Υπαλλήλων που είναι διαθέσιμες στα γραφεία της διοίκησης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας (Κτήριο Μουρτζούκου) μπορούν να ενημερώνονται στο τηλέφωνο 2421072202 (κ. Π. Παρασκευόπουλος).