Δύο γυμναστές στο δήμο Αλμυρού

Ο Δήμος Αλμυρού ανακοίνωσε την πλήρωση δύο θέσεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής ΠΕ άνευ ειδικότητας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως 31.7.2019, για τη λειτουργία των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους» με ωριαία αποζημίωση για την περίοδο 2018-2019. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την προκήρυξη από το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας του Δήμου Αλμυρού (κ. Ελένη Μελαχροινάκη) μέχρι και 21/1/2019.