«Μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ελλάδα σε συνθήκες κρίσης»

Διάλεξη του κ. Μάριου Χαϊνταρλή

Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΤΜΧΠΠΑ διοργανώνουν διάλεξη του κ. Μάριου Χαϊνταρλή Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με θέμα: «Μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ελλάδα και χωρικός σχεδιασμός σε συνθήκες οικονομικής κρίσης» σήμερα Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2019, ώρα 18:00 στην αίθουσα Α2 του ΤΜΧΠΠΑ.