Την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου και Τετάρτη 21 του μήνα, από ώρα 9.00 πμ έως 2.00 μμ, θα πραγματοποιηθεί η ετήσια επιθεώρηση των ΔΧΤΛ (ειδικών τουριστικών λεωφορείων ΔΧ) ως προς την ευπρεπή εμφάνισή τους, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του Ν. 711/1977, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Καλούνται όλα τα τουριστικά γραφεία και οι Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.) των Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων να προσκομίσουν κατά την παραπάνω αναφερόμενη ημερομηνία και ώρα, επί της οδού Ύδρας και Νεαπόλεως (πλησίον ΟΑΕΔ Βόλου) τα τουριστικά λεωφορεία που διαθέτουν για επιθεώρηση.