Στο Δίκτυο των Δημάρχων κατά των ανεμογεννητριών και ο Μιχάλης Μιτζικός

27 Δήμαρχοι της χώρας έστειλαν ψήφισμα διαμαρτυρίας στον Υπουργό Περιβάλλοντος

Στο Δίκτυο Δημάρχων που τάσσονται κατά των ανεμογεννητριών εντάχθηκε και ο Δήμαρχος Νοτίου Πηλίου κ. Μιχάλης Μιτζικός, ο οποίος μαζί με τους υπόλοιπους 26 Δημάρχους απέστειλαν ψήφισμα διαμαρτυρίας προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και τη Γενική Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών.
Οι 27 Δήμαρχοι στο ψήφισμά τους επισημαίνουν ότι είναι αναγκαίος, μέσα στο περιβάλλον του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής, ένας εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός που θα αξιοποιεί τις ΑΠΕ στο σύνολό τους, και όχι μια πολιτική προσανατολισμένη σχεδόν αποκλειστικά στις ανεμογεννήτριες και στα ηλιακά panels.
Θεωρούν όμως ότι η κεντρική διοίκηση προχώρησε στην ανάπτυξη και την εγκατάσταση των ανεμογεννητριών χωρίς ολοκληρωμένη ενεργειακή στρατηγική που να βασίζεται στις πραγματικές ενεργειακές ανάγκες και σε έναν ορθολογικό χωροταξικό σχεδιασμό, στην προστασία των ιδιαίτερων ταυτοτικών μας χαρακτηριστικών και στην οικονομική, πολιτισμική και περιβαλλοντική πραγματικότητα των Δήμων τους.
Επιπλέον, επισημαίνουν ότι αυτές οι αποσπασματικές, ανορθολογικές και μεγάλης κλίμακας παρεμβάσεις επιχειρήθηκαν ή επιχειρούνται στους Δήμους που εκπροσωπούν, αγνοώντας ή και καταστρατηγώντας αποφάσεις δημοτικών συμβουλίων, χωρίς να προηγηθεί οποιαδήποτε διαβούλευση με τις δημοτικές αρχές, τους φορείς και τους δημότες, και εξαναγκάζοντας τις τοπικές κοινωνίες να συναινέσουν και πολλές φορές να συμμορφωθούν σε επιλογές με βαρύ οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό κόστος.
Πιστεύουν ότι για να αρθεί το σημερινό αδιέξοδο, είναι αναγκαίο να καλλιεργηθεί ένα γόνιμο έδαφος εποικοδομητικού διαλόγου, μεταξύ Δήμων και κεντρικής διοίκησης, ώστε σε περιβάλλον διαφάνειας και δημοκρατίας να αναζητηθούν αξιόπιστες και τεκμηριωμένες προτάσεις.
Σε κάθε περίπτωση σημειώνουν το κρίσιμο πρόταγμα είναι η εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου χωροταξικού σχεδιασμού ο οποίος θα συγκροτήσει μια δομημένη και ολοκληρωμένη εθνική ενεργειακή στρατηγική, σε συνεργασία με τους Δήμους της Χώρας, λαμβάνοντας υπόψη και τις εξής κρίσιμες παραμέτρους:
● Τα ειδικά ιστορικά, πολιτισμικά και αισθητικά χαρακτηριστικά των τοπίων των Δήμων τους
● Τη φέρουσα ικανότητα των περιοχών , από τις οποίες πολλές είναι υπερκορεσμένες
● Το ισοζύγιο μεταξύ μικρού ενεργειακού οφέλους και μεγάλης περιβαλλοντικής καταστροφής