Πακέτο ρευστότητας 2,2 δισ. ευρώ από την Τράπεζα Πειραιώς

Πακέτο έξι δράσεων συνολικού ύψους 2,2 δισ. ευρώ με στόχο την τόνωση της οικονομίας ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς Μιχάλης Σάλλας. Οι δράσεις αυτές αφορούν παροχή ρευστότητας σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά, μείωση κατά μία μονάδα του επιτοκίου των επιχειρηματικών δανείων, αλλά και τη δημιουργία Κέντρου Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας για εξωστρεφείς επιχειρήσεις.

Οι δράσεις αυτές όπως τις παρουσίασε ο κ. Σάλλας κατά τη διάρκεια ομιλίας του τη Δευτέρα το βράδυ στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών σε εκδήλωση απονομής επιχειρηματικών βραβείων
είναι οι εξής:

• Πρώτον για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, αλλά και την επιβράβευση 100.000 και πλέον πελατών μας, επαγγελματιών, μικρών επιχειρήσεων και αγροτών, με υπόλοιπα δανείων μέχρι €200 χιλ, που παρά τις δυσκολίες των τελευταίων χρόνων είναι ενήμεροι προς τις τραπεζικές τους υποχρεώσεις, προχωρούμε από την 1 Νοεμβρίου σε μείωση όλων των περιθωρίων επιτοκίου κατά ένα τοις εκατό (100 πόντους).

• Δεύτερον, εξετάζουμε τη δημιουργία ενός Ιδιωτικού Επενδυτικού Ταμείου – το πρώτο του είδους του στη χώρα – με αντικείμενο τη μεσομακροπρόθεσμη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων και είμαστε για το σκοπό αυτό σε επαφή με διεθνείς επενδυτικούς οίκους και ξένους θεσμικούς επενδυτές.

Το Ταμείο θα στοχεύσει αρχικά στην άντληση €500 εκατ. από τις διεθνείς αγορές με συμμετοχή της Τράπεζας Πειραιώς και εκτιμούμε ότι, αν όλα πάνε καλά, η όλη διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί στη διάρκεια του Α’ τριμήνου του 2015.

Το Ταμείο θα λειτουργεί ως ανεξάρτητη οντότητα και υπολογίζουμε να καλύψει με δανειοδότηση μέχρι 7 χρόνια τα επενδυτικά και αναπτυξιακά σχέδια 200 περίπου μικρού και μεσαίου μεγέθους εταιρειών – από ένα σύνολο 2.000 περίπου – με τζίρο €5 – €75 εκατ. και με επικέντρωση στις δυναμικές εξαγωγικές επιχειρήσεις, τις επιχειρήσεις προστιθέμενης εγχώριας αξίας και υποκατάστασης εισαγωγών, τις επιχειρήσεις με καινοτόμα προϊόντα, ικανή διοίκηση και, ασφαλώς, ενδιαφέρον επιχειρηματικό σχέδιο.

• Τρίτον, διαμορφώνουμε ένα δυναμικό πρόγραμμα χρηματοδοτήσεων ύψους €700 εκατ. για το επόμενο 12μηνο για την υποστήριξη υγιών, συνεπών και δυναμικών επιχειρήσεων με προτεραιότητα στις μικρομεσαίες, εξαγωγικές και μεταποιητικές, με καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες.

Με το πρόγραμμα αυτό επιδιώκουμε να ενισχύσουμε την προχρηματοδότηση των εξαγωγικών επιχειρήσεων και με προεξόφληση παραγγελιών σε ενήμερους πελάτες της Τράπεζας ή σε νέους πελάτες με επαρκή πιστοληπτική ικανότητα. Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος θέτουμε ως προτεραιότητα την ενίσχυση του εξαγωγικού factoring με πρόσθετη χρηματοδότηση.

• Τέταρτον, στον προϋπολογισμό της Τράπεζας του 2015, προβλέπεται να εκταμιεύσουμε ποσό ύψους €500 εκατ. για συμμετοχή σε επίσημα προγράμματα χρηματοδότησης της οικονομίας, όπως του ΕΤΕΑΝ, της ΕΤΕπ, του EIF (Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο) και του ΕΣΠΑ.

• Πέμπτον, για την υποστήριξη του κατασκευαστικού κλάδου και την τόνωση της αγοράς ακινήτων, η Τράπεζα έχει εγκρίνει πρόγραμμα στεγαστικών δανείων συνολικού ύψους €500 εκατ. για το επόμενο δεκαπεντάμηνο, για δάνεια μέχρι €300 χιλ με περιθώριο 3% και περίοδο χάριτος 1 χρόνο. Ιδιαίτερα για τα νέα ζευγάρια η περίοδος χάριτος θα είναι 2 χρόνια.

• Τέλος, δημιουργούμε Κέντρο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, με γνώμονα τα διεθνή πρότυπα και με κύριο σκοπό την υποστήριξη επιχειρηματικών σχεδίων των οποίων η αποδοτικότητα να βασίζεται στην εκτεταμένη εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών, την υλοποίηση νέων ιδεών και τη χρήση προηγμένης τεχνολογίας.

«Στις σκέψεις μας είναι το κέντρο να παρέχει ολοκληρωμένη υποστήριξη σε σχέδια που θα επιλέγονται με βάση συγκεκριμένα κριτήρια: από την ένταξη τους σε ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης, μέχρι την παροχή πιστώσεων ή την εξασφάλιση κεφαλαίων συμμετοχής. Στην επιτροπή για την αξιολόγηση και επιλογή των σχεδίων προβλέπουμε τη συμμετοχή εκπροσώπων των μεγάλων Επιμελητηρίων και των παραγωγικών φορέων» τόνισε σχετικά ο κ. Σάλλας.

Νέο «μοντέλο» ανάπτυξης για τη χώρα

Ο κ. Σάλλας έκανε εκτενή αναφορά στο νέο «μοντέλο» ανάπτυξης που πρέπει να βρει η χώρα.

Όπως είπε ο πρόεδρος της τράπεζας, πρόκειται για «αίτημα που ακούγεται τελευταία όλο και συχνότερα από πολύ διαφορετικούς χώρους, επιχειρηματικούς, κοινωνικούς ή πολιτικούς και το οποίο συνδέουν σχεδόν όλοι με την ανάπτυξη της οικονομικής εξωστρέφειας και των ιδιωτικών επενδύσεων».

Πρόσθεσε ωστόσο, «πως αυτό το νέο ανταγωνιστικό πρότυπο θα πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να εξισορροπήσει δύο αντίρροπες καταστάσεις. Την αντίσταση των συντελεστών κόστους και την αύξηση της αποδοτικότητας που έχουν ανάγκη οι επενδύσεις και οι επιχειρηματικές πρωτοβουλίες».

Θα πρέπει, δηλαδή, εξήγησε ο κ. Σάλλας, να αναζητήσουμε και να αξιοποιήσουμε πλεονεκτήματα που απελευθερώνουν την επιχειρηματικότητα από την στενή έννοια του κόστους.

«Από την άποψη αυτή, το νέο μοντέλο ανάπτυξης της οικονομίας θα πρέπει να προσανατολισθεί στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας με βάση την ποιότητα, ουσιαστική συνισταμένη της οποίας είναι, ασφαλώς, και η καινοτομία» υπογράμμισε ο έμπειρος τραπεζίτης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «η καινοτομία σε όλες τις μορφές της μπορεί να αποτελέσει τη βάση της νέας ελληνικής επιχειρηματικότητας, το μέσο για να ξεπεράσουμε το εμπόδιο της ανταγωνιστικότητας που εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά από το κόστος παραγωγής».

Συμπλήρωσε πάντως, πως «η καινοτομία δεν πέφτει από τον ουρανό. Οι νέες ιδέες χρειάζονται το κατάλληλο περιβάλλον για να καλλιεργηθούν, να μορφοποιηθούν και κυρίως για να μετουσιωθούν σε επιχειρησιακή μορφή, στην παράγωγή ή τη διακίνηση αγαθών και υπηρεσιών».

Και τόνισε ότι «εδώ υπεισέρχεται, ως βασική προϋπόθεση, για να προσλάβει η προσπάθεια αυτή ευρύτερο και μονιμότερο χαρακτήρα, η αναμόρφωση της παιδείας καθώς και η ανάπτυξη της έρευνας και της τεχνολογίας».

Η συμβολαιακή τραπεζική

Αναφερόμενος στη συμβολαιακή τραπεζική, τόνισε ότι «σε κάθε τομέα της οικονομίας, σε κάθε κλάδο και επιχείρηση υπάρχει περιθώριο για το καινούργιο. Στην τράπεζα μας, για παράδειγμα, μια πρόσφατη καινοτομία που βελτιώνει την παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα της, είναι η ανάπτυξη της συμβολαιακής τραπεζικής».

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Τράπεζας Πειραιώς, «η εφαρμογή συνδυαστικών μορφών δανειοδότησης με τη σύναψη συμβολαίων τριγωνικής χρηματοδότησης πελατών μας, την οποία αναπτύσσουμε ήδη με ταχείς ρυθμούς στον αγροτικό χώρο, διασφαλίζουν σταθερή ρευστότητα μεταξύ της μεταποιητικής ή εμπορικής επιχείρησης και ενός σημαντικού αριθμού αγροτών».

Όπως είπε, με την εφαρμογή της συμβολαιακής τραπεζικής επιδιώκουμε σταδιακά την αναβάθμιση της ρευστότητας, της φερεγγυότητας και της ποιότητας στις εμπορικές συναλλαγές.

«Η πληροφορική και οι εφαρμογές της, οι επικοινωνίες, η βιοτεχνολογία, η χημική και η φαρμακευτική βιομηχανία, τα νέα υλικά είναι κλάδοι που επιδέχονται επενδύσεις στην έρευνα και την ανάπτυξη, αξιοποιούν σημαντικό βαθμό εξειδίκευσης και δημιουργούν υψηλή προστιθέμενη αξία, που τους καθιστά διεθνώς ανταγωνιστικούς» τόνισε ο κ. Σάλλας.

Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.