Καλούνται τα μέλη του Κέντρου Βιβλίου Μαγνησιωτών Συγγραφέων (ΚΕΒΙΜΑΣΥ) την 3η Μαΐου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7.30 το βράδυ στην προβλεπόμενη από το Καταστατικό ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών του Κέντρου.

Η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του αναγνωστηρίου της Λαϊκής Βιβλιοθήκης Βόλου (Κ. Καρτάλη – Κωνσταντά), με τα παρακάτω θέματα: Απολογισμός δραστηριότητας του Δ. Σ. για το 2016. Ταμειακός απολογισμός του 2016. Έκθεση ελέγχου Εξελεγκτικής Επιτροπής για το 2016. Έγκριση των πεπραγμένων του Δ. Σ. για το 2016. Οικονομικός προϋπολογισμός για το 2017. Προτάσεις. Αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου ΔΣ του Κέντρου και Εξελεγκτικής Επιτροπής για τη διετία 2017 – 2018. Στην περίπτωση που δεν θα επιτευχθεί απαρτία, η Συνέλευση, θα πραγματοποιηθεί την ίδια μέρα και στον αυτό τόπο στις 8.30 το βράδυ. Διευκρινίζεται ότι στη Συνέλευση μετέχουν τα μέλη του Συλλόγου, που έχουν τακτοποιήσει τις προς το Σύλλογο οικονομικές τους υποχρεώσεις (εγγραφή 10 ευρώ, ετήσια συνδρομή 10 ευρώ). Σχετική τακτοποίηση μπορεί να γίνει και πριν από την έναρξη των εργασιών της Συνέλευσης.

Με δεδομένο ότι κατά την Συνέλευση θα διεξαχθούν (όπως αναφέρθηκε παραπάνω) οι αρχαιρεσίες για την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, σας γνωρίζουμε πως όσοι από τα μέλη επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα είτε για το Διοικητικό Συμβούλιο είτε για την Εξελεγκτική Επιτροπή, παρακαλούνται να το δηλώσουν με τηλεφωνική αίτησή τους, ως την Παρασκευή 28 Απριλίου στον πρόεδρο του Κέντρου Β. Δ. Αναγνωστόπουλο (τηλ. 24280/94125), ή στη γραμματέα Γιώτα Κούγιαλη (τηλ. 24210/54531).