Αρχές Ιουνίου και επίσημα ο νέος Πρύτανης του Π.Θ.

Όλες οι ημερομηνίες μέχρι την ανάδειξή του

Αντίστροφα κυλά ο χρόνος για την ανάδειξη του νέου Πρύτανη και των αντιπρυτάνεων που με το Συμβούλιο Διοίκηση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα διοικήσουν το εκπαιδευτικό Ίδρυμα. Επίσημα θα γνωρίζουμε όλοι στις αρχές Ιουνίου, ποιος θα είναι ο Πρύτανης, ο οποίος θα αναδειχθεί μέσα από την ψηφοφορία των μελών, εσωτερικών και εξωτερικών του Συμβουλίου Διοίκησης.
Ειδικότερα, τα βήματα μέχρι να ολοκληρωθεί και με τη… βούλα η διαδικασία είναι τρία. Αρχικά ο νυν Πρύτανης κ. Ζήσης Μαμούρης έχει ήδη υποβάλει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής υποψηφιοτήτων για το αξίωμα του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που απευθύνεται στα έξι εσωτερικά μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης, τα οποία έχουν και το δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας.
Σύμφωνα με την πρόσκληση οι υποψήφιοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για το αξίωμα του Πρύτανη θα πρέπει να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους, αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση e-protocol@uth.gr, έως και την 28η/05/2023, ημέρα Κυριακή.
Από τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, πιθανώς να κατατεθεί μόνο μία πρόταση, αυτή του πλειοψηφών από την εκλογική διαδικασία κ. Χαράλαμπου Μπιλλίνη, ο οποίος και δημόσια έχει εκφράσει την επιθυμία του να αναλάβει τη θέση του Πρύτανη.
Η υποψηφιότητα κάθε ενδιαφερόμενου εσωτερικού μέλους συνοδεύεται απαραιτήτως από: α) τεκμηριωμένη πρόταση του υποψηφίου με το προτεινόμενο σχέδιο ανάπτυξης του Α.Ε.Ι. σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την ιδιαίτερη φυσιογνωμία και την αποστολή του Α.Ε.Ι. κατά την προκηρυσσόμενη θητεία, το οποίο περιλαμβάνει τους τομείς: αα) ακαδημαϊκής πολιτικής, και ειδικότερα της εκπαιδευτικής και ερευνητικής πολιτικής, αβ) διά βίου μάθησης και εκπαίδευσης, αγ) εξωστρέφειας και διεθνοποίησης του Α.Ε.Ι., αδ) σύνδεσης με την κοινωνία και την οικονομία και ενίσχυσης της καινοτομίας και αε) αναβάθμισης της ποιότητας του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος του Α.Ε.Ι. και β) κατάλογο των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), της βαθμίδας του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, πλήρους απασχόλησης του Α.Ε.Ι..
Αυτό σημαίνει πως ο κ. Μπιλλίνης, ή εάν εμφανιστεί κι άλλος ενδιαφερόμενος για τη θέση του Πρύτανη, πρέπει μέχρι την Κυριακή να καταθέσει την πρόταση και το όραμά του για την πορεία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αλλά και ποιους θέλει για τη θέση των Αντιπρυτάνεων.
Επόμενη σημαντική ημερομηνία, μετά την κατάθεση των υποψηφιοτήτων, είναι η 6η Ιουνίου, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες θα συγκληθεί η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κι εκεί ο υποψήφιος Πρύτανης ή οι υποψήφιοι θα πρέπει να παρουσιάσουν ενώπιον των μελών της Συγκλήτου το σχέδιό του για το Πανεπιστήμιο και να λάβουν την έγκρισή του. Το βήμα αυτό μοιάζει τυπικό.
Μία ημέρα μετά, στις 7 Ιουνίου θα συνεδριάσει το Συμβούλιο Διοίκησης. Έχοντας πάρει το «πράσινο φως» από τη Σύγκλητο όλα τα μέλη του, εσωτερικά και εξωτερικά, θα ψηφίσουν την πρόταση του υποψήφιου Πρύτανη ή εάν τελικά υπάρξουν περισσότερες προτάσεις, θα επιλέξουν ποια είναι η καλύτερη για το μέλλον του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Σημειώνεται πως εάν υπάρχει μόνο ένας υποψήφιος εκ των εσωτερικών μελών για το αξίωμα του Πρύτανη, για την εκλογή του απαιτείται κατ’ ελάχιστον πλειοψηφία οκτώ ενδεκάτων, δηλαδή να ψηφίσουν υπέρ τα οκτώ από τα έντεκα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης.
Δήμητρα Παλαιοδημοπούλου

Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.