Πολύζος στην Πρωτοβάθμια και Σταχτέας στη Δευτεροβάθμια Διεύθυνση Εκπαίδευσης Μαγνησίας

Αναλαμβάνουν προσωρινά καθήκοντα 116 διευθυντές σε όλη τη χώρα

116 προσωρινοί Διευθυντές Εκπαίδευσης τοποθετούνται για ένα μεταβατικό διάστημα μέχρι να θεσπισθεί και να ολοκληρωθεί η προγραμματισμένη αναδιοργάνωση των δομών της εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, τοποθετούνται σήμερα οι επιλεγέντες προσωρινοί Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε εφαρμογή του άρθρου 30 του νόμου 4713/2020.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση προϊστάμενος στην Πρωτοβάθμια Διεύθυνση Εκπαίδευσης Μαγνησίας αναλαμβάνει ο κ. Γεώργιος Πολύζος και στη Δευτεροβάθμια ο κ. Χαράλαμπος Σταχτέας.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η αντικατάσταση των μέχρι τώρα υπηρετούντων Διευθυντών Εκπαίδευσης κρίθηκε αναγκαία, καθώς η θητεία τους έχει λήξει από τις 31/7/2018, ο νόμος βάσει του οποίου έχουν επιλεγεί έχει κριθεί αντισυνταγματικός και οι τοποθετήσεις ορισμένων εξ αυτών έχουν ήδη ακυρωθεί.

Οι προσωρινοί Διευθυντές Εκπαίδευσης τοποθετούνται για ένα μεταβατικό διάστημα μέχρι να θεσπισθεί και να ολοκληρωθεί η προγραμματισμένη αναδιοργάνωση των δομών της εκπαίδευσης.

Η επιλογή τους έγινε κατόπιν εισήγησης πενταμελούς Συμβουλίου Επιλογής, αποτελούμενου από πανεπιστημιακούς (που προτάθηκαν από τα ΑΕΙ) και ανώτερα στελέχη εκπαίδευσης και διοίκησης, βάσει των επιστημονικών, διδακτικών και διοικητικών προσόντων των υποψηφίων, τα οποία ισχύουν σε ανάλογες περιπτώσεις επιλογής προσωρινών στελεχών εκπαίδευσης.

Συνολικά οι επικεφαλής των εκπαιδευτικών διευθύνσεων στη Θεσσαλία έχουν ως εξής: