Υπογράφηκε η σύμβαση για τον στεφανιογράφο στο Νοσοκομείο

Ανάμεσα στη διοίκηση του «Αχιλλοπούλειου» και εκπροσώπους της αναδόχου εταιρείας

Η σύμβαση για την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία Στεφανιογράφου – Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου στο Νοσοκομείο Βόλου, υπογράφηκε σήμερα ανάμεσα στη διοίκηση του «Αχιλλοπούλειου» και εκπροσώπους της αναδόχου εταιρείας.
Το έργο έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ με 690.000 ευρώ και περιλαμβάνει:
α) πλήρες Στεφανιογραφικό συγκρότημα, αίθουσα ελέγχου, σύστημα παρακολούθησης ζωτικών παραμέτρων, οθόνες, τράπεζα εξέτασης, χώρος του Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του συστήματος και χώρος υποδοχής και προετοιμασίας ασθενούς και ιατρών.
β) Προμήθεια και εγκατάσταση ακτινοδιαπερατής επεμβατικής τράπεζας για τοποθέτηση βηματοδοτών.