Μα τόση ανευθυνότητα;

Το δημοτικό συμβούλιο, κατά πλειοψηφία, αποφάσισε να γίνει η μονοδρόμηση της Ζάχου και της Καραμπατζάκη, χωρίς να έχει δει ακόμη κανείς την μελέτη του έργου. Η αντιπολίτευση, υποστηρίζει ότι η απόφαση είναι παράνομη και θα την προσβάλλει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Αν απορριφθεί, τότε δικαίως θα κατέχει τον τίτλο της πλέον ανεύθυνης δημοτικής αρχής.