Ανάδοχος για τη μελέτη του Γ΄ προβλήτα στο λιμάνι του Βόλου

Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων πραγματοποιήθηκε για την επιλογή αναδόχου σύναψης δημόσιας σύμβασης της «Μελέτης ολοκλήρωσης Γ Προβλήτα Λιμένος Βόλου» . Ανάδοχος είναι η Ένωση Οικονομικών Φορέων “ΡΟΓΚΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Δ.Τ. ΡΟΓΚΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ δτ ΓΕΩΤΕΡ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΕΕ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΛ.ΤΕ.ΜΕ. ΕΠΕ» διότι υπέβαλλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.