Διαδικτυακό σεμινάριο στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για την κατοχύρωση και αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων

Διαδικτυακό σεμινάριο για την κατοχύρωση και την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων διοργανώνει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και ο Πρύτανης κ. Ζήσης Μαμούρης τη Δευτέρα 1η Μαρτίου στις 10 το πρωί.
Η δράση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος μεταδιδακτορικών υποτροφιών στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με Δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ). Στόχος του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση των μεταδιδακτόρων, αλλά και ολόκληρης της Ακαδημαϊκής κοινότητας σε θέματα που αφορούν:
• Την κατοχύρωση των Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας(ΔΔΙ), τους δικαιούχους των ΔΔΙ, τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται πριν την δημοσίευση των ερευνητικών αποτελεσμάτων για την διασφάλιση των ΔΔΙ.
• Τις δυνατότητες εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων της Έρευνας: με την ίδρυση εταιρίας τεχνοβλαστού “Spin–off”, με την διαδικασία του licensing, ως μυστική τεχνογνωσία “secret-knowhow”
• Τον Κανονισμό Διαχείρισης Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας ΕΛΚΕ/ΠΘ Το εκπαιδευτικό σεμινάριο θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams.
Οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή στο σεμινάριο θα πρέπει να συμπληρώσουν τα
στοιχεία τους στο ακόλουθο link το αργότερο έως τις 26/02/2021 και ώρα
12:30 μ.μ.
https://ee.uth.gr/el/content/seminario-gia-tin-katohyrosi-axiopoiisi-er…
Η εκδήλωση θα μεταδοθεί με live streaming μέσω της ιστοσελίδας live.uth.gr