Δικτύωση του ΚΗΦΗ Αγριάς με το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Νοσοκομείου Βόλου

Τη Δευτέρα, 20/09/2021  η νοσηλεύτρια του Κ.Η.Φ.Η. Αγριάς, δομή της ΚΕΚΠΑ- ΔΙΕΚ του Δήμου Βόλου η οποία είναι συγχρηματοδοτούμενη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020 στον Άξονα Προτεραιότητας  2α «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ – ΕΝΕΡΓΟΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ , πραγματοποίησε επίσκεψη στο τμήμα κοινωνικής εργασίας του Νοσοκομείου Βόλου. Η συνάντηση αφορούσε την ενημέρωση αναφορικά με τις υπηρεσίες που προσφέρονται στη δομή, οι οποίες είναι δωρεάν και αποσκοπούν στην παραμονή των ατόμων 3ης και  4ης ηλικίας στο οικείο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής τόσο των ωφελουμένων , όσο και των φροντιστών τους. Οι κοινωνικοί λειτουργοί με τη σειρά τους ενημέρωσαν για τις υπηρεσίες που παρέχουν στους πολίτες. Η διάδοση της πληροφορίας αξιολογείται ως σημαντικό μέσο για τη σωστή και εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών με πρωταρχικό σκοπό την ενημέρωση των πολιτών.