Εξετάσεις χορήγησης ειδικής άδειας οδήγησης για ταξί

Την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019, και ώρα 10:00 π.μ. θα διενεργηθούν εξετάσεις για την απόκτηση ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων στα γραφεία της υπηρεσίας (Κορωνίου- Νέγρη, Π. Άρεως).Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις, θα πρέπει το αργότερο μέχρι σήμερα Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 12:00 μ.μ. να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Τα ερωτηματολόγια τοπικών θεμάτων, και το ειδικό έντυπο-βιβλίο των άλλων θεμάτων οι ενδιαφερόμενοι τα προμηθεύονται από την υπηρεσία.
Για πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 24213-55501 έως 24213-55507».