ΔΕΠΑ

Κατά πλειοψηφία ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή, που συνεδρίασε σήμερα τη συγκρότηση επιτροπής του έργου «Επέκταση Δικτύου Πεζοδρόμων και Δρόμων Ήπιας Κυκλοφορίας στον κεντρικό αστικό ιστό».
Κατά ψήφισε ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Αποστόη Νάνα, διότι είχε ψηφίσει λευκό σε προηγούμενη συνεδρίαση. δεδομένου ότι είχε ψηφίσει λευκό σε παλαιότερη συνεδρίαση για το ίδιο το έργο.
Η επιτροπή ενέκρινε επίσης κατά πλειοψηφία την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού για του Γ’ τρίμηνο του έτους 2018 για τον έλεγχο υλοποίησής του, με τον Απ. Νάνο να ψηφίζει λευκό.

Τέλος δόθηκε εντολή πληρεξουσιότητας στις δικηγόρους του Δήμου να παραστούν σε δικάσιμο στο ΣΤ’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας για να αντικρούσουν την αίτηση κοινοπραξίας, ανάδοχος εκτέλεσης του έργου «Συνδέσεις Περιφερειακού με Αστικό Δίκτυο», κατά απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Λάρισας, που απέρριψε προσφυγής της Αποκεντρωμένη, με την οποία την είχε κηρύξει έκπτωτη.
Η κοινοπραξία προσέβαλλε το 2017 αίτηση αναίρεσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας και η δικάσιμος ορίστηκε για την ερχόμενη Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2019.