Μαζί για τον Βόλο: «“Αναπτυξιακό” εξυπηρετήσεων μέσω ιδιωτικοποίησης υπηρεσιών»

Κριτική της δημοτικής παράταξης με αφορμή τις αλλαγές που αφορούν στη λειτουργία των ΟΤΑ

Κριτική στην κυβέρνηση με αφορμή την κατάθεση του αναπτυξιακού νομοσχεδίου που περιλαμβάνει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των υπηρεσιών των ΟΤΑ, ασκεί με ανακοίνωσή της η δημοτική παράταξη «Μαζί για τον Βόλο», δηλώνοντας παράλληλα την συμπαράστασή της στις κινητοποιήσεις των εργαζομένων. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση:
Η δημοτική κίνηση «Μαζί για το Βόλο» στέκεται δίπλα στις κινητοποιήσεις των εργαζομένων στην τοπική αυτοδιοίκηση ενάντια στην προωθούμενη ανάθεση δημοτικών υπηρεσιών – των πιο κρίσιμων μάλιστα για την καθημερινότητα των δημοτών – στον ιδιωτικό τομέα.

Το άρθρο 179 του «αναπτυξιακού» νομοσχεδίου που πρόσφατα κατατέθηκε διευκολύνει και ενθαρρύνει τη σύναψη συμβάσεων με ιδιώτες για την παροχή υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών, καθώς και καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων, αντικαθιστώντας το υπάρχον πλαίσιο που τουλάχιστον θέτει προϋποθέσεις απόλυτης πλειοψηφίας του δημοτικού συμβουλίου και αιτιολογημένης τεκμηρίωσης της αδυναμίας εκτέλεσης των εν λόγω υπηρεσιών. Με τη νέα Νομοθετική ρύθμιση οι Δήμαρχοι ουσιαστικά μετατρέπονται σε μάνατζερ όπου θα φροντίζουν να διασφαλίζουν τα κέρδη των μεγαλοεργολάβων και επιχειρηματιών εκχωρώντας τους υπηρεσίες του Δήμου και μετακυλίοντας βέβαια το κόστος στους Δημότες αυξάνοντας τα Δημοτικά τέλη. Επιπλέον, προστίθενται στις υπηρεσίες για τις οποίες ανοίγει ο δρόμος της σύναψης σύμβασης με ιδιώτες εκείνες της συντήρησης χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού κάτι που δυστυχώς για την τελευταία κατηγορία δεν σταμάτησε την προηγούμενη περίοδο και τώρα γενικεύεται.

Αξίζει να σημειωθεί πως αυτό γίνεται σε μια εποχή κατά την οποία καταγράφεται διεθνώς και ιδιαίτερα στην Ευρώπη μία ιδιαίτερα δυναμική τάση επαναφοράς των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας σε δημοτικό και δημόσιο έλεγχο, ακριβώς λόγω του ότι οι συμπράξεις με τον ιδιωτικό τομέα κατά κανόνα έχουν οδηγήσει σε χειρότερες υπηρεσίες, υψηλότερες τιμές παροχής τους και υποβάθμιση των εργασιακών δικαιωμάτων όσων απασχολούνται σε αυτές.
Τη στιγμή που επείγουσα προτεραιότητά της κυβέρνησης θα έπρεπε να είναι η στήριξη των δημοτικών υπηρεσιών, τόσο υλικοτεχνικά, όσο και με κατάλληλα εκπαιδευμένο και εξοπλισμένο προσωπικό, με το υπό ψήφιση νομοσχέδιο ουσιαστικά τις απαξιώνει.
Η προωθούμενη ρύθμιση συνιστά απειλή τόσο για την ποιότητα και το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών, όσο και για τις εργασιακές σχέσεις των υπαλλήλων των ΟΤΑ. Είναι πολύ σημαντικό οι εργαζόμενοι στον Δήμο Βόλου, οι δημοτικές παρατάξεις αλλά και η δημοτική αρχή, να αντιπαρατεθούν σε αυτόν τον σχεδιασμό που είναι αναχρονιστικός και επικίνδυνος. Χρέος μας είναι να στηρίξουμε τις δημοτικές υπηρεσίες και τους εργαζόμενους σε αυτές με όσα μέσα διαθέτουμε και να ενισχύσουμε την αποτελεσματικότητά τους, αναβαθμίζοντας έτσι την καθημερινότητα του δημότη, αντί να την παζαρεύουμε σε συμβάσεις που δεν προτάσσουν το ευρύτερο κοινωνικό όφελός .