Πρόταση για την ενίσχυση της Μικροκινητικότητας καταθέτει ο Δήμος Βόλου

Με προμήθεια κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδήλατων πόλης

Πρόταση για υλοποίηση έργων που αφορούν στη Δράση: «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα, Μικροκινητικότητα (last mile transportation), Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Μετακινήσεων», του Άξονα Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος – προαγωγή της αποδοτικής χρήσης πόρων», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», ΕΣΠΑ 2014-2020, θα καταθέσει ο Δήμος Βόλου.

Η πρόταση θα εγκριθεί σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής σήμερα το πρωί. Το κατεπείγον της συνεδρίασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 6 του Ν. 4555/2018 έγκειται στο γεγονός της άμεσης υποβολής πρότασης χρηματοδότησης του έργου έως σήμερα Παρασκευή 21/01/2022.

Σύμφωνα με την εισήγηση, το έργο που είναι προϋπολογισμού 434.000 € με ΦΠΑ και περιλαμβάνει:
• προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένων συστημάτων ποδηλατοκίνησης:
o Προμήθεια κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδήλατων πόλης, κατάλληλης σχεδίασης για κοινόχρηστα συστήματα χρήσης σε ΟΤΑ Α’ Βαθμού της Χώρας.
o Δημιουργία δικτύου κοινόχρηστων θέσεων κλειδώματος και φόρτισης ποδηλάτου, με δυνατότητα αυτόματης φόρτισης του ποδηλάτου όσο είναι κλειδωμένο.
o Ολοκληρωμένη πλατφόρμα απομακρυσμένης διαχείρισης συσκευών πεδίου (φορτιστών ηλεκτρικών ποδηλάτων και σταθμών μίσθωσης ποδηλάτων).
o Ολοκληρωμένες εφαρμογές χρήσης και πληροφόρησης πολιτών (web και mobile εφαρμογές) για τις υπηρεσίες Μικροκινητικότητας.
o Ολοκληρωμένη πλατφόρμα διαχείρισης υπηρεσιών και δεδομένων Μικροκινητικότητας με τον κατάλληλο software και hardware εξοπλισμό.
o Έργα σύνδεσης με δίκτυα ΟΚΩ (Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας), εφόσον απαιτείται.
• παροχή υπηρεσιών δράσεων δημοσιότητας, με στόχο τη διάδοση της ηλεκτροκίνησης στον τοπικό πληθυσμό.

Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.