Συνεχίζονται τα μαθήματα του «Κέντρου Δια Βίου Μάθησης»

Ο Δήμος Βόλου, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν τη λειτουργία του Κέντρου Δια βίου Μάθησης, στο οποίο υλοποιούνται προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.
Επαναλειτουργούν τα τμήματα Αγγλικών, Ισπανικών, Τουρκικών και Ιστορία της Τέχνης στο Βόλο, στην Νέα Αγχίαλο και το Αϊδίνι καθώς επίσης και τμήματα Eκπαίδευσης Mεταναστών στο Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Βόλου, με όλους τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας, που προβλέπονται από τον ΕΟΔΥ.
Τα παρεχόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα απευθύνονται σε όλους τους ενήλικες, ανέργους και εργαζομένους, ανεξάρτητα από φύλο, μορφωτικό επίπεδο, χώρα καταγωγής, θρησκεία, τόπο διαμονής, νέους, φοιτητές κ.λπ., και είναι δωρεάν για όλους με μόνη προϋπόθεση το ενδιαφέρον τους για γνώση και ενεργό συμμετοχή. Νέα τμήματα θα ξεκινήσουν από το Σεπτέμβριο.
Για πληροφορίες απευθυνθείτε στο:
-Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Βόλου στη διεύθυνση Αρ.Ζάχου & Επτά Πλατανίων
(Κτίριο Μουρτζούκου) καθημερινά, τηλ. 2421028517, 18 (εσωτ.4)