Τρεις επικουρικοί γιατροί στο Νοσοκομείο Βόλου

Ο Διοικητής της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, κ. Φώτης Σερέτης υπέγραψε σήμερα τις 16 πρώτες αποφάσεις πρόσληψης επικουρικών ιατρών για διάστημα 2 ετών, προκειμένου να καλυφθούν άμεσα οι ανάγκες σε ιατρικό προσωπικό οκτώ Νοσοκομείων της 5ης Υ.ΠΕ.

Για το Νοσοκομείο Βόλου υπογράφηκε σύμβαση με τρεις επικουρικούς γιατρούς, ειδικοτήτων Καρδιολογίας, Οφθαλμολογίας και Ουρολογίας.

Υπολείπονται ακόμη 21 αποφάσεις πρόσληψης επικουρικών ιατρών που θα ικανοποιηθούν με την ένταξη ενδιαφερόμενων ιατρών στον ηλεκτρονικό κατάλογο των επικουρικών ιατρών που τηρείται στην 5η υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.
Τέλος, έχουν προωθηθεί και αναμένεται η έγκριση από το Υπουργείο Υγείας 26 ακόμη θέσεων για τα Κέντρα Υγείας και τα Νοσοκομεία της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.