Οι ασφαλιστικές διατάξεις που δίνουν τη δυνατότητα σε υποψήφιους συνταξιούχους να ανοίξουν την πόρτα εξόδου πριν συμπληρώσουν το 60ο έτος

Άρθρο του Σάκη Κοκκίνη Δικηγόρου Βόλου Υπ.Διδάκτορος Διοικητικού Δικαίου ΔΠΘ Νομικής Θράκης

Το τελευταίο χρονικό διάστημα πολύς λόγος γίνεται με την συνταξιοδότηση ,αλλά και με τις επιστολές που έλαβαν οι συνταξιούχοι.
Τα ελάχιστα ηλικιακά όρια για την συνταξιοδότηση μετά τις τελευταίες αλλαγές στον Νόμο έχουν ως εξής
για φέτος το ελάχιστο ηλιακό όρο συνταξιοδότησης…
(με πλήρεις αποδοχές) είναι το 59ο έτος (και το 56ο για τις μητέρες με ανήλικο). Αλλά, αυτά τα όρια ηλικίας όπως προείπαμε -χρόνο με τον χρόνο- αυξάνουν. Και το 2022 κανείς δεν θα βγαίνει προ του 62ου έτους (και μάλιστα με 40 έτη ασφάλισης) ή του 67ου με λιγότερα χρόνια.

Αλλά, ακόμη και αυτά τα ευνοϊκά ηλικιακά όρια αφορούν τους παλαιούς ασφαλισμένους, όσους δηλαδή είχαν πρώτη ασφάλιση προ του 1983 (δημόσιο και ειδικά ταμεία ΔΕΚΟ και τραπεζών) ή είχαν 35ετία το 2012 (ΙΚΑ). Επίσης αφορούν τις μητέρες που είχαν ανήλικο την τριετία 2010-12 και 25ετία (ΔΕΚΟ και δημόσιο) ή 18,4 έτη (ΙΚΑ) αλλά είχαν συμπληρώσει -κατά περίπτωση- και το 50ό (2010), 52ο (2011) ή 55ο (2012) έτος της ηλικίας πέρυσι τον Αύγουστο (18/8/2015).
Με αυτά τα δεδομένα και καθώς όσοι αιτηθούν σύνταξης τώρα (σ.σ. μετά τη δημοσίευση του νόμου 4387/16) δεν υπάρχει πρόβλεψη για νέα μείωση των συντάξεων τους, ουσιαστικά δεν υπάρχει κάποιο οικονομικό κίνητρο παραμονής στην εργασία. Ειδικά εάν ο στόχος είναι η όσο το δυνατόν πιο γρήγορη λήψη του εφάπαξ ή συμμετοχή (και αποζημίωση) σε κάποιο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου. Και αυτό γιατί στο δημόσιο δεν υπάρχει πρόβλεψη για αύξηση και στον ιδιωτικό τομέα, όταν δεν υπάρχει η απειλή της απόλυσης υπάρχει ο φόβος της μείωσης του μισθού…
Έτσι, συντάξαμε μια λίστα με 27 περιπτώσεις ασφαλισμένων που συνταξιοδοτούνται προ του 60ού έτους της ηλικίας λαμβάνοντες πλήρεις αποδοχές, κάνοντας χρήση των παλαιών ασφαλιστικών διατάξεων οι οποίες, ωστόσο, καταργήθηκαν με τον νόμο 4387 στις 12/5/2016.
Αναλυτικά:
Οι ασφαλιστικές διατάξεις που δίνουν τη δυνατότητα σε περίπου 170.000 υποψήφιους συνταξιούχους να ανοίξουν την πόρτα εξόδου πριν συμπληρώσουν το 60ο έτος αφορούν κυρίως σε όσους μπήκαν στην αγορά εργασίας πριν το 1983 αλλά, και μεταγενέστερα έως και το 192 (ως προς τις μητέρες με ανήλικο), ενώ το όριο ηλικίας εξαρτάται από το πότε συμπληρώθηκαν τα απαιτούμενα έτη ασφάλισης.
Με ευνοϊκό καθεστώς μπορούν να αποχωρήσουν όσοι πρόλαβαν να «κλειδώσουν» δικαίωμα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2012. Διαφορετικές ταχύτητες ισχύουν για τα όρια συνταξιοδότησης, με κερδισμένους τους ασφαλισμένους που συμπλήρωσαν την ηλικία μέχρι τις 18 Αυγούστου 2015. Να σημειωθεί πάντως πως ενιαίες ρυθμίσεις ισχύουν για ασφαλισμένους που συμπληρώνουν τα έτη ασφάλισης μετά την 1η Ιανουαρίου 2013. Η έξοδος γίνεται στα 62 με 40 συνολικά έτη (σε ορισμένα Ταμεία καταβάλλεται μειωμένη με 15ετία).
1. Ασφαλισμένοι στο Δημόσιο, στο ΙΚΑ και στα ειδικά Ταμεία με 35ετία το 2010 αποχωρούν στα 58 εφόσον συμπλήρωσαν το όριο μέχρι τις 18/8/2015. Αν συμπληρώσουν φέτος (2016) το 58ο έτος, συνταξιοδοτούνται στο 59.
2. Ασφαλισμένοι στο Δημόσιο, στο ΙΚΑ και στα ειδικά Ταμεία με 35ετία το 2011 αποχωρούν στα 58 εφόσον συμπλήρωσαν την εν λόγω ηλικία πέρυσι τον Αύγουστο (2015) (με 36 έτη ασφάλισης κατά την έξοδο). Εφόσον γίνονται φέτος 58 ετών θα συνταξιοδοτηθούν στα 59.
3. Ασφαλισμένοι στο Δημόσιο, στο ΙΚΑ και στα ειδικά Ταμεία με 35ετία το 2012 αποχωρούν στα 59 εφόσον συμπλήρωσαν το όριο μέχρι 18/8/2015 (αποχωρούν όμως με 37 συνολικά έτη ασφάλισης). Σε περίπτωση που συμπληρώνουν φέτος το όριο μπορούν να ανοίξουν την πόρτα εξόδου σε ηλικία 59 ετών και 9 μηνών.
4. Ασφαλισμένοι στο Δημόσιο και στα ειδικά Ταμεία που μπήκαν στην αγορά εργασίας πριν το 1983 και συμπλήρωσαν την 35ετία (σ.σ. μαζί με τον στρατό) αποχωρούν χωρίς όριο ηλικίας.
5. Ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ με 35ετία μέχρι το τέλος του 2012 αποχωρούν στα 60ό έτος, εφόσον συμπλήρωσαν το όριο μέχρι 18 Αυγούστου 2015. Αν η κατοχύρωση (35ετία) έγινε το 2011, για την έξοδος χρειάζονται 36 χρόνια ασφάλισης, ενώ το 2012, 37 έτη. Εφόσον το όριο συμπληρώνεται φέτος μπορούν να αποχωρήσουν σε ηλικία 60 ετών και 6 μηνών.
6. Οι άνδρες στο ΙΚΑ με 4.500 ημέρες ασφάλισης και συμπληρωμένο το 60ό έτος μέχρι το τέλος του 2012 μπορούν ανά πάσα στιγμή να ανοίξουν την πόρτα εξόδου.
7. Γυναίκες στο ΙΚΑ με 4.500 ημέρες ασφάλισης και το 55ο έτος συμπληρωμένο το 2010 δικαιούνται σύνταξη.
8. Γυναίκες στο ΙΚΑ με 4.500 ημέρες ασφάλισης και το 56ο έτος συμπληρωμένο το 2011 μπορούν να αποχωρήσουν ανά πάσα στιγμή.
9. Γυναίκες στο ΙΚΑ με 4.500 ημέρες ασφάλισης και συμπληρωμένο το 57ο έτος το 2012 δεν έχουν καμία αλλαγή στο συνταξιοδοτικό καθεστώς τους.
10. Γυναίκες στο ΙΚΑ με 10.000 ημέρες ασφάλισης και το 55ο έτος συμπληρωμένο το 2010 δικαιούνται μειωμένη σύνταξη. Αν μέχρι το τέλος του 2010 είχαν πιάσει το 57ο έτος η έξοδος γίνεται με πλήρη σύνταξη.
11. Γυναίκες στο ΙΚΑ με 10.400 ημέρες ασφάλισης και το 56ο έτος συμπληρωμένο το 2011 δεν έχουν καμία αλλαγή. Για να πάρουν πλήρη σύνταξη θα έπρεπε να είχαν κλείσει τα 58 εντός του 2011.
12. Γυναίκες με 10.800 ημέρες ασφάλισης και ηλικία 56 ετών και 6 μηνών το 2012 μπορούν να ανοίξουν την πόρτα εξόδου. Για πλήρη σύνταξη έπρεπε να έχουν συμπληρώσει το 58ο έτος και 6 μήνες μέσα στο 2012.
13.Άνδρες στο Δημόσιο με 25ετία μέχρι το τέλος του 2010 εφόσον έκλεισαν το 60ό έτος μέχρι τις 18 Αυγούστου 2015 αποχωρούν πρόωρα. Αν πιάσουν φέτος το όριο των 60 ετών, «κλειδώνουν» την συνταξιοδότηση στο 61ο και 9 μήνες.
14. Γυναίκες στο Δημόσιο με 25ετία μέχρι το τέλος του 2010 εφόσον συμπλήρωσαν το 55ο έτος μέχρι τις 18/8/2015 δικαιούνται μειωμένη σύνταξη. Αν φέτος γίνουν 55 ετών, το νέο όριο ηλικίας για έξοδο ορίζεται στο 58ο.
15. Ασφαλισμένοι (άνδρες και γυναίκες) με 25ετία στο Δημόσιο το 2011 εφόσον συμπλήρωσαν το 56ο έτος πέρυσι τον Αυγούστου (2015) συνταξιοδοτούνται ανά πάσα στιγμή. Εφόσον συμπληρωνουν φέτος το όριο, δικαιούνται σύνταξη σε ηλικία 58 ετών και 9 μηνών.
16. Ασφαλισμένοι (άνδρες και γυναίκες) με 25ετία στο Δημόσιο το 2012 αν μέχρι τις 18 Αυγούστου 2015 συμπλήρωσαν το 58ο, συνταξιοδοτούνται ανά πάσα στιγμή. Σε όσες περιπτώσεις το όριο ηλικίας συμπληρώνεται φέτος, η έξοδος γίνεται σε ηλικία 60 ετών και 3 μηνών.
17. Άνδρες στα ειδικά Ταμεία με 25ετία έως το τέλος του 2012 που έγιναν 60 μέχρι τις 18/8/ 2015 δικαιούνται μειωμένη σύνταξη. Εφόσον φέτος συμπληρώνουν το 60ό έτος μπορούν να αποχωρήσουν σε ηλικία 61 ετών και 9 μηνών.
18. Γυναίκες στα ειδικά Ταμεία με 25ετία μέχρι το τέλος του 2010 και οι οποίες είχαν συμπληρώσει το 55ο έτος δικαιούνται μειωμένη σύνταξη.
19. Γυναίκες με 25ετία στα ειδικά Ταμεία μέσα στο 2011 και συμπληρωμένο το 56ο έτος συνταξιοδοτούνται.
20. Γυναίκες με 25ετία στα ειδικά Ταμεία και συμπληρωμένο το 57ο έτος μέσα στο 2012 μπορούν να λάβουν σύνταξη.
21. Μητέρες στο ΙΚΑ με 5.500 ημέρες ασφάλισης και ανήλικο τέκνο μέχρι το τέλος του 2010, εφόσον συμπλήρωσαν το 50ό έτος στις 18/8/2015, δικαιούνται μειωμένη σύνταξη. Αν συμπληρώνουν φέτος το 55ο έτος αποχωρούν σε ηλικία 56 ετών και 9 μηνών. Η σχετική ρύθμιση μπορεί να αξιοποιηθεί και από τις μητέρες στα ειδικά Ταμεία.
Αν τώρα οι μητέρες στο ΙΚΑ με 5.500 ημέρες ασφάλισης και ανήλικο τέκνο μέχρι το τέλος του 2010 που συμπλήρωσαν μέχρι πέρυσι το 55ο έτος δικαιούνται πλήρη σύνταξη. Εφόσον πιάνουν φέτος το ηλικιακό όριο, η σύνταξη καταβάλλεται στο 58ο. Το ίδιο ισχύει και στα ειδικά Ταμεία.
22. Μητέρες στο ΙΚΑ με 5.500 ημέρες ασφάλισης και ανήλικο τέκνο το 2011 που συμπλήρωσαν μέχρι τις 18 Αυγούστου 2015 το 52ο έτος μπορούν να αποχωρήσουν. Αν συμπληρώσουν φέτος το 55ο έτος, δικαιούνται μειωμένη σύνταξη σε ηλικία 56 ετών και 9 μηνών. Η σχετική ρύθμιση μπορεί να αξιοποιηθεί και από τις μητέρες στα ειδικά Ταμεία.
Στην ίδια κατηγορία οι μητέρες στο ΙΚΑ με 5.500 ημέρες ασφάλισης και ανήλικο τέκνο το 2011 που πέρυσι τον Αύγουστο συμπλήρωσαν το 57ο έτος δικαιούνται πλήρη σύνταξη. Σε περίπτωση που συμπληρώνουν φέτος το όριο, η έξοδος γίνεται σε ηλικία 59 ετών και 6 μηνών. Με ανάλογο καθεστώς μπορούν να αποχωρήσουν και οι μητέρες στα ειδικά Ταμεία.
23. Μητέρες στο ΙΚΑ με 5.500 ημέρες ασφάλισης και ανήλικο τέκνο το 2012 που συμπλήρωσαν στις 18 Αυγούστου 2015 το 55ο έτος συνταξιοδοτούνται. Εφόσον πιάσουν φέτος το 55ο έτος, μπορούν να αποχωρήσουν στα 58 με μειωμένη σύνταξη. Η σχετική ρύθμιση μπορεί να αξιοποιηθεί και από τις μητέρες στα ειδικά Ταμεία.
Ταυτόχρονα, οι μητέρες στο ΙΚΑ με 5.500 ημέρες ασφάλισης και ανήλικο τέκνο το 2012 αποχωρούν στα 60ό με πλήρη σύνταξη αν έπιασαν αυτό το ηλικιακό όριο στις 18/8/2015. Σε περίπτωση που γίνονται 60 φέτος δικαιούνται σύνταξη σε ηλικία 61 ετών και 6 μηνών.
24. Μητέρες με ανήλικο στο Δημόσιο ή στα ειδικά Ταμεία με 25ετία και ανήλικο το 2010. Μπορούν να αποχωρήσουν αν συμπλήρωσαν μέχρι τις 18 Αυγούστου 2015 στα 50ό έτος. Εφόσον φέτος συμπληρώνεται το 55ο, η έξοδος γίνεται σε ηλικία 56 ετών και 9 μηνών.
25. Μητέρες στο Δημόσιο ή στα ειδικά Ταμεία με 25ετία και ανήλικο το 2011 συνταξιοδοτούνται αν έκλεισαν το 52ο πέρυσι τον Αύγουστο. Σε περίπτωση που συμπληρώνουν φέτος το 55ο έτος, αποχωρούν σε ηλικία 56 ετών και 9 μηνών.
26. Μητέρες στο Δημόσιο ή στα ειδικά Ταμεία με 25ετία και ανήλικο το 2012. Εφόσον έκλεισαν τα 55 μέχρι τις 18 Αυγούστου 2015 δεν έχουν καμία αλλαγή. Σε περίπτωση που συμπληρώνουν φέτος το 55, βγαίνουν στη σύνταξη στα 58.
27. Ασφαλισμένοι σε όλα τα Ταμεία που δεν καλύπτονται από τις προηγούμενες ρυθμίσεις μπορούν να αποχωρήσουν με 40 έτη στα 62.