Αλλαγές στα όρια χωρητικότητας στις αθλητικές εγκαταστάσεις

Σε διεύρυνση της επιτρεπόμενης χωρητικότητας των σταδίων σε συγκεκριμένες αθλητικές δομές προχώρησε η υγειονομική και επιστημονική επιτροπή της ΓΓΑ.

H απόφαση προέκυψε σύμφωνα με τα υπάρχοντα επιστημονικά και ιατρικά δεδομένα και τα όρια για τις αθλητικές εγκαταστάσεις έχουν πλέον ως εξής:

Γήπεδο 11×11:  80 άτομα

Γήπεδο 7×7: 40 άτομα

Γήπεδο 5×5: 25 άτομα

Στάδια στίβου 150 άτομα

Ανοιχτά γήπεδα: 25 άτομα

Λοιπές αθλητικές εγκαταστάσεις: 1 άτομο ανά 12 τ.μ. για τα πρώτα 600 τ.μ. και 1  άτομο ανά 20 τ.μ. για τα άνω των 600 τ.μ.

Κλειστά γήπεδα και γυμναστήρια: 1 άτομο ανά 15 τ.μ. για τα πρώτα 400 τ.μ. και 1  άτομο ανά 20 τ.μ. για τα άνω των 400 τ.μ.

Ανοιχτά κολυμβητήρια

Πισίνα 50×25: Έως 10 άτομα ανά διαδρομή ή 100 άτομα συνολικά

Πισίνα 50×20: Έως 10 άτομα ανά διαδρομή ή 80 άτομα συνολικά

Πισίνα 33×25 ή 33×21: Έως 5 άτομα ανά διαδρομή ή 60 άτομα συνολικά

Πισίνα 25×15 ή 25×12: Έως πέντε άτομα ανά διαδρομή ή 30 άτομα συνολικά

Μικρότερες διαστάσεις: 1 άτομο ανά 8 τ.μ. επιφάνειας νερού

Κλειστά κολυμβητήρια

Πισίνα 50×25: Έως 8 άτομα ανά διαδρομή ή 80 άτομα συνολικά

Πισίνα 50×20: Έως 8 άτομα ανά διαδρομή ή 64 άτομα συνολικά

Πισίνα 33×25 ή 33×21: Έως 4 άτομα ανά διαδρομή ή 50 άτομα συνολικά

Πισίνα 25×15 ή 25×12: Έως 4 άτομα ανά διαδρομή ή 24 άτομα συνολικά

Μικρότερες διαστάσεις: 1 άτομο ανά 12 τ.μ. επιφάνειας νερού.