Υποχρεωτικό εμβολιασμό για κάποια επαγγέλματα ζητά το 65%

Υπέρ του υποχρεωτικού εμβολιασμού για ομάδες εργαζομένων που έρχονται σε επαφή με πολύ κόσμο (εκπαίδευση, εστίαση και ΜΜΜ) τάσσεται το 65% των πολιτών. Συγκεκριμένα, «σίγουρα ναι» απάντησε το 49%, «μάλλον ναι» το 16%, «σίγουρα όχι» το 19%, «μάλλον όχι» το 9%, ενώ «δεν γνωρίζω/δεν απαντώ» το 7%.

Υπέρ της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού τίθενται με συντριπτική πλειοψηφία (71%) οι συνταξιούχοι, ακολουθούν οι εργαζόμενοι στον δημόσιο τομέα σε ποσοστό 45%, οι επιχειρηματίες με 44% και ο ιδιωτικός τομέας με 34%.

Τα ποσοστά των πολιτών που τάσσονται υπέρ του υποχρεωτικού εμβολιασμού είναι υψηλότερα στους πολίτες που έχουν κάνει την πρώτη ή και τις δύο δόσεις του εμβολίου ή έχουν προγραμματισμένο ραντεβού, ενώ κατά του εν λόγω μέτρου είναι όσοι δεν έχουν προγραμματισμένο ραντεβού.

Αναλυτικά, για όσους έχουν κάνει 1 ή 2 δόσεις το 66% των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι πρέπει να εμβολιαστούν υποχρεωτικά οι εργαζόμενοι που έρχονται σε επαφή με το κοινίο, για όσους έχουν προγραμματισμένο ραντεβού το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται στο 34%, ενώ αντίθετα το 62% όσων δεν έχουν κλείσει ραντεβού δηλώνουν αντίθετοι με τον υποχρεωτικό εμβολιασμό.