Διάλεξη στο ΙΑΚΑ του Πανεπιστημίου

«Σκέψεις για την Κινητικότητα και την Κοινωνική Συγκρότηση στους Ελληνόφωνους Ορθόδοξους της Κωνσταντινούπολης το Δεύτερο Μισό του 17ου Αιώνα», θα αναφερθούν στη διάλεξη του Γιώργου Tζεδόπουλου (επιστημονικού συνεργάτη του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Νεοτέρου Ελληνισμού (ΚΕΙΝΕ), Ακαδημία Αθηνών), με θέμα, «Ο Μεγάλος Διερμηνέας και ο Μαθητευόμενος Παντοπώλης». Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί την Tετάρτη, 17 Απριλίου στις 18:30, στην αιθ. πολυμέσων τμήματος ΙΑΚΑ, 6ος ορ.
Περίληψη
«Η διάλεξη εξετάζει όψεις της κοινωνικής και πολιτισμικής ιστορίας των ελληνόφωνων ορθόδοξων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας το δεύτερο μισό του 17ου αιώνα. Θα διαβάσουμε συγκριτικά ιστορίες που αφορούν δύο ανθρώπους της Κωνσταντινούπολης, τον μεγάλο διερμηνέα Παναγιωτάκη Νικούσιο και τον νεαρό μπακάλη Νικόλαο από το Καρπενήσι, και θα θέσουμε ερωτήματα για την κοινωνική διαστρωμάτωση, την ομολογιακή συγκρότηση και την πολιτισμική διαμεσολάβηση».