Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. : Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα “GIS-Pro”

Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Εφαρμογών της Πληροφορικής στο Σχεδιασμό του Χώρου του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προκηρύσσει Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με τίτλο «GIS-Pro. Εξειδικευμένες Εφαρμογές GIS» και υπότιτλο «Εφαρμογές και χρήση cloud πλατφορμών, πολυκριτηριακής διαχρονικής ανάλυσης, GPS και Ψηφιακών Μοντέλων Εδάφους» . Το Πρόγραμα Επιμότρφωσης GIS-Pro σχεδιάστηκε σαν απάντηση στην αυξημένη ζήτηση στελεχών με δυνατότητες αξιοποίησης της γεωχωρικής πληροφορίας με τη χρήση σύγχρονων λογισμικών GIS.
Το GIS-Pro είναι ταχύρρυθμο πρόγραμμα ακαδημαϊκού επιπέδου, το οποίο αποτελείται από θεματικές ενότητες που αφορούν στην καταχώριση και επεξεργασία γεωχωρικής πληροφορίας. Το περιεχόμενο των διαλέξεων του Προγράμματος περιέχει εφαρμοσμένα παραδείγματα σε προχωρημένες μεθόδους ανάλυσης – οπτικοποίησης στα λογισμικά ArcGIS και QGIS. Επικεντρώνεται στη χρήση online και cloud πλατφορμών, στην επεξεργασία εικόνων Τηλεπισκόπησης, σε εφαρμογές της δορυφορικής γεωδαισίας. Συνδέει τέλος, την αξιοποίηση των GIS σε εφαρμογές των drones πάνω σε ογκομετρήσεις, στην επίβλεψη έργων, στην αρχαιολογία και στην 3D απεικόνιση.
Η υλοποίηση του πρώτου κύκλου του προγράμματος προγραμμίζεται για το Νοέμβριο του 2029 και πρόκειται να διαρκέσει 42 ώρες (περίπου 3 εβδομάδες).
Το πρόγραμμα των διαλέξεων υλοποιείται με τηλεδιασκέψεις μέσω webinar πλατφόρμας, δίνοντας την δυνατότητα επανειλημμένης παρακολούθησης από το σύστημα καταγραφής των συνεδριών. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη κατασκευαστικών εταιρειών, μελετητικών γραφείων, ιδιωτών μηχανικών, σε μέλη και στελέχη επιμελητηρίων, στελέχη τεχνικών υπηρεσιών δημοσίου, αρχαιολόγους, δασολόγους, γεωλόγους, γεωτεχνικούς, φοιτητές, μεταπτυχιακούς και πληθώρα άλλων ενδιαφερομένων.
Πληροφορίες για το περιεχόμενο, το αναλυτικό πρόγραμμα, τις λειτουργικές ενότητες και το κόστος συμμετοχής στο Πρόγραμμα GIS-Pro, μπορούν να αναζητηθούν στις κάτωθι διευθύνσεις
Πληροφορίες:

Αρχική

top

@GISpro2021
gispro2021@gmail.com