Επιδείνωση εμφανίζουν οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, κινούμενες σε αντίθετη ρότα σε σχέση με την ευρωπαϊκή περιφέρεια.

Συγκεκριμένα, αυτή την ώρα (12.37), η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αυξάνεται κατά 5,1 μονάδες βάσης στο 5,566% και η απόδοση του 2ετούς ομολόγου ενισχύεται κατά 5,6 μονάδες βάσης στο 3,355%.

Την ίδια ώρα, διεύρυνση καταγράφουν και τα 10ετή spreads, τα οποία ενισχύονται άνω των 500 μονάδων βάσης, καθώς σημειώνουν άνοδο κατά 5,1 μονάδες βάσης στις 518,3 μονάδες βάσης.

Oι επενδυτές κατευθύνονται στα χαμηλότερου ρίσκου κρατικά ομόλογα, εν μέσω της αύξησης των γεωπολιτικών εντάσεων, εξέλιξη η οποία μεγεθύνει την ανάγκη διαφυγής προς ασφαλή «καταφύγια».

Ως αποτέλεσμα, η απόδοση του 10ετούς ομολόγου της Γαλλίας μειώνεται κατά 3,4 μ.β., της Ισπανίας κατά 1,1 μ.β. και της Πορτογαλίας κατά 0,6 μ.β.