Στα 1.195,11 ευρώ κυμαινόταν ο μέσος μισθός των μισθωτών το Δεκέμβριο του 2019

Στα 1.195,11 ευρώ κυμαινόταν ο μέσος μηνιαίος μισθός των μισθωτών πλήρους απασχόλης το Δεκέμβριο του 2019, αυξημένος κατά 2.36% συγκριτικά με το Δεκέμβριο του 2018, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα την Τρίτη ο ΕΦΚΑ.

Αντίστοιχα ο μέσος μισθός των εργαζομένων μερικής απασχόλησης στις κοινές επιχειρήσεις, το ίδιο χρονικό διάστημα κυμαινόταν στα 417, 67 ευρώ.

Όπως ανακοίνωσε ο Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), υποβλήθηκαν και επεξεργάστηκαν ΑΠΔ από 265.645 κοινές επιχειρήσεις και 14.299 από οικοδομοτεχνικά έργα.

Ο αριθμός των ασφαλισμένων, οι οποίοι έχουν δηλωθεί στις ΑΠΔ, ανήλθε σε 2.206.089, εκ των οποίων 2.166.264 απασχολούνται σε κοινές επιχειρήσεις και 39.825 σε οικοδομοτεχνικά έργα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) για το 4ο τρίμηνο του 2019, οσόν αφορά το ασφαλιστικο «προφίλ» του εργατικού δυναμικου με βάση την ηλικία κατανέμεται ως εξής:

12,74% του εργατικού δυναμικού κάτω των 29 ετών
37,02% κάτω των 39 ετών
63,44% από 25 έως 49 ετών
30,30% από 50 έως 64 ετών .
Η κατηγορία επαγγέλματος στην οποία απασχολείται ο μεγαλύτερος αριθμός ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις, είναι «Υπάλληλοι Γραφείου», με ποσοστό 22,38% και ακολουθούν κατά σειρά οι εξής κλάδοι:

Παροχή Υπηρεσιών και ως Πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές 21,72%,
Ανειδίκευτοι Εργάτες, Χειρώνακτες και Μικροεπαγγελματίες 12,67% .
Στα οικοδομοτεχνικά έργα, το μέσο ημερομίσθιο ανήλθε στα 39,43 ευρώ και ο μέσος μισθός στα 538,22 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι, στις κοινές επιχειρήσεις, η μέση απασχόληση και το μέσο ημερομίσθιο έχουν υπολογιστεί για τις ασφαλιστέες ημέρες, ενώ στα οικοδομοτεχνικά έργα για τις πραγματοποιηθείσες ημέρες.

Στις επιχειρήσεις με λιγότερους από δέκα μισθωτούς, το μέσο ημερομίσθιο πλήρους απασχόλησης ανέρχεται στο 65,20% του μέσου ημερομισθίου των ασφαλισμένων σε επιχειρήσεις με πάνω από δέκα μισθωτούς, ενώ ο μέσος μισθός ανέρχεται στο 62,74%.

Το μέσο ημερομίσθιο των γυναικών στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση αντιπροσωπεύει το 87,22% του αντίστοιχου ημερομισθίου των ανδρών, ενώ στη μερική απασχόληση το 97,92%.

Ο μέσος μισθός των γυναικών αντιστοιχεί στο 81,45% του μισθού των ανδρών.

Οι υψηλότερες αμοιβές στους άνδρες παρατηρούνται στην ειδικότητα «διευθύνοντες και ανώτερα στελέχη μεγάλων δημόσιων και ιδιωτικών επιχειρήσεων και οργανισμών», με μέσο μισθό 4.290,65 ευρώ, ενώ στις γυναίκες στην ειδικότητα «διευθύνοντες επιχειρηματίες και προϊστάμενοι μικρών δημόσιων ή ιδιωτικών επιχειρήσεων», με μέσο μισθό 2.976,46 ευρώ.

Πάντως σε αυτό το σημείο πρέπει να επισημανθεί ότι τα συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία μοιάζει ανέφικτο να συγκριθούν με το το ισχύει πλέον στην αγορά εργασίας μετά την ολοκλήρωση του πρώτου εξαμήνου του 2020.

Το παγκόσμιο σοκ που έχει προκαλέσει η πανδημία του κορωνοϊού στην οικονομία και την απασχόληση έχει αλλάξει άρδην τα δεδομένα για δισεκατομμύρια εργαζομένων σε όλο τον πλανήτη. Συνεπώς όποια εκτίμηση και αν επιχειρηθεί να γίνει τη δεδομένη χρονική στιγμή σχετικά με τα ποσοστά απασχόλησης και τις απολαβές των μισθωτών στη χώρα μας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020 θα είναι παρακινδυνευμένη, πριν τουλάχιστον την επίσημη καταγραφή των στατιστικών στοιχείων από τον ΕΦΚΑ.