ΔΕΠΑ

Η «τύχη» της νέας ευνοϊκής ρύθμισης για την εξόφληση οφειλών στην εφορία κρίνεται στα τέλη του τρέχοντος μηνός κατά τη δεύτερη μεταμνημονιακή αξιολόγηση από τους εταίρους.

Αυτό διαμηνύουν σε όλους τους τόνους κορυφαία στελέχη του υπουργείου Οικονομικών, υπογραμμίζοντας ότι οι δόσεις σίγουρα θα είναι περισσότερες από τις 12 που ισχύουν σήμερα για την πάγια ρύθμιση, ίσως 24 ή 36, όμως εάν θα φτάσουν τις 120 θα εξαρτηθεί από τις προθέσεις και πάλι των δανειστών.

Επισημαίνεται ότι η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έχει ήδη παραδώσει στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου «πακέτο» σεναρίων για αύξηση των δόσεων, προκειμένου να ληφθούν και οι πολιτικές αποφάσεις που θα παρουσιαστούν στο επικείμενο νέο μεταμνημονιακό τεστ που θα περάσει η ελληνική οικονομία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε κάθε περίπτωση όποια και αν είναι η νέα ρύθμιση, το πλήθος των δόσεων θα διαμορφώνεται με βάση αντικειμενικά κριτήρια, εισοδηματικά και περιουσιακά, ενώ θα είναι αυτοματοποιημένη.

Συγκεκριμένα, θα αφορά όλους τους φορολογουμένους και με βάση το οικονομικό προφίλ του οφειλέτη θα προσδιορίζεται με ηλεκτρονικό τρόπο ο μέγιστος αριθμός εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων χρεών, με στόχο η ελάχιστη μηνιαία δόση να είναι 50 ευρώ.

Όχι στη γραφειοκρατία

Βασική δε επιδίωξη του οικονομικού επιτελείου είναι να αποφευχθεί η γραφειοκρατία που ανέδειξε η ρύθμιση για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό, όπου η πληθώρα των κριτηρίων και των προϋποθέσεων οδήγησε σε μεγάλες καθυστερήσεις ολοκλήρωσης της διαδικασίας.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι η ενεργοποίηση της ρύθμισης αναμένεται, εκτός απροόπτου, εντός του Φεβρουαρίου και λίγο μετά τις ανακοινώσεις για τον κατώτατο μισθό.

Υπενθυμίζεται ότι με βάση την ισχύουσα νομοθεσία στην πάγια ρύθμιση υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των βεβαιωμένων (κατά ΚΕΔΕ και ΚΦΔ) στη Φορολογική Διοίκηση (ΔΟΥ, Ελεγκτικά Κέντρα) ληξιπρόθεσμων, έως και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής, οφειλών που δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο (αναστολή πληρωμής ή διευκόλυνση ή άλλη νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών). Στις οφειλές αυτές συγκαταλέγονται και τυχόν οφειλές υπέρ τρίτων (ΝΠΔΔ κ.λπ.), εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά.

Επίσης, στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν, εφόσον αιτηθεί ο οφειλέτης:

Α) οι βεβαιωμένες, έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής, οφειλές που τελούν σε διοικητική ή δικαστική αναστολή και

Β) οι βεβαιωμένες μη ληξιπρόθεσμες, έως και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση, οφειλές ή δόσεις οφειλών σύμφωνα με τη νέα τροποποίηση.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες των μία βεβαιωμένες μη ληξιπρόθεσμες οφειλές, ο αιτών δύναται να επιλέξει, κατά την ημερομηνία της αίτησης, την υπαγωγή στη ρύθμιση μιας ή περισσότερων εξ αυτών ή δόσεων αυτών.

Επίσης ο οφειλέτης δύναται να υπαγάγει τις νέες οφειλές του στη Φορολογική Διοίκηση σε πρόγραμμα τμηματικής καταβολής πριν λήξει η νόμιμη προθεσμία καταβολής τους, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των διατάξεων της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013.

Το Δημόσιο πάντως μπορεί να προβαίνει σε συμψηφισμό των χρηματικών απαιτήσεων του οφειλέτη κατά του Δημοσίου και μέχρι του ύψους των οφειλών του, κατά τις διατάξεις του KEΔE και μετά τη συμμόρφωση του οφειλέτη στη ρύθμιση τμηματικής καταβολής που του χορηγήθηκε.

Η ρύθμιση χάνεται με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής, σύμφωνα με τα στοιχεία βεβαίωσης και την άμεση επιδίωξη της είσπραξής του με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα, εάν ο οφειλέτης:

α) δεν καταβάλει εμπρόθεσμα μία δόση της ρύθμισης πέραν της μίας φοράς,

β) καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης της ρύθμισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μηνός,

γ) δεν υποβάλλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και του φόρου προστιθέμενης αξίας, καθ’ όλο το διάστημα της ρύθμισης καταβολής των οφειλών του και μέχρι την εξόφλησή τους,

δ) δεν είναι ενήμερος στις οφειλές του από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και μετά,

ε) έχει υποβάλει ελλιπή ή αναληθή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση.

Η υπαγωγή στη ρύθμιση τμηματικής καταβολής και η συνεπής συμμόρφωση σε αυτή παρέχει στον οφειλέτη τα ακόλουθα ευεργετήματα:

α) Χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας από την αρμόδια ΔΟΥ μηνιαίας ισχύος.

β) Αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.1882/1990 ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, διακόπτεται.

γ) Αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων, με την προϋπόθεση ότι η εκτέλεση αφορά μόνο οφειλές που ρυθμίζονται με τις διατάξεις αυτού του άρθρου.

Η ΑΑΔΕ έχει ήδη παραδώσει στην πολιτική ηγεσία του υπ. Οικονομικών «πακέτο» σεναρίων για αύξηση των δόσεων, προκειμένου να ληφθούν και οι πολιτικές αποφάσεις που θα παρουσιαστούν στο επικείμενο νέο μεταμνημονιακό τεστ που θα περάσει η ελληνική οικονομία.