ΤτΕ: Οι τέσσερις μεγάλες προκλήσεις για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα

Οι θετικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, αλλά και μία σειρά άλλων θετικών εξελίξεων, όπως η αναβάθμιση του αξιόχρεου της χώρας, έχουν βελτιώσει τις συνθήκες χρηματοδότησης και τη ρευστότητας του τραπεζικού συστήματος, σημειώνει η Τράπεζα της Ελλάδος στην έκθεσή της για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Προειδοποιεί ωστόσο ότι οι προκλήσεις για τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας εξακολουθούν να είναι μεγάλες και αλληλένδετες. Θα πρέπει δε να αντιμετωπιστούν είτε συνολικά είτε κατά τρόπο που να υπολογίζεται η αλληλεπίδραση της κάθε μεμονωμένης λύσης.

«Οι συνθήκες χρηματοδότησης των πιστωτικών ιδρυμάτων βελτιώθηκαν, γεγονός που επενεργεί θετικά στη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος και στις δυνατότητές του να επιτελέσει το διαμεσολαβητικό του ρόλο» αναφέρει η ΤτΕ στην έκθεσή της και προσθέτει ότι το περιβάλλον περιβάλλον εξαιρετικά χαμηλών ή και αρνητικών επιτοκίων στην Ευρωζώνη αποτελεί σημαντική παράμετρο που επηρεάζει το κόστος χρηματοδότησης.

Παρ’ όλα αυτά, επισημαίνεται, πως η πρόσβαση στις αγορές χρήματος για τις ελληνικές τράπεζες είναι ακόμη περιορισμένη και δεν έχει καταστεί εφικτή η μακροχρόνια χρηματοδότησή τους χωρίς την παροχή εξασφαλίσεων.

Ταυτόχρονα, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, εκτός από την επίλυση του προβλήματος της ρευστότητας, καλείται να αντιμετωπίσει και άλλες πιο σημαντικές προκλήσεις, διαμηνύει η ΤτΕ. Αυτές, όπως εξηγεί, σχετίζονται με:

α) τον μεγάλο όγκο των κόκκινων δανείων

β) την οργανική κερδοφορία,

γ) την ποιότητα των στοιχείων του ενεργητικού και

δ) την ποιότητα των εποπτικών κεφαλαίων

«Αξίζει να υπογραμμιστεί ότι οι εν λόγω προκλήσεις είναι αλληλένδετες και, για την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους, είτε μεμονωμένα είτε συνολικά, πρέπει να ληφθεί υπόψη η αλληλεπίδραση των αποτελεσμάτων που θα επιφέρει κάθε μεμονωμένη προσέγγιση» προειδοποιεί η ΤτΕ.

Εξηγεί ότι η οργανική κερδοφορία των τραπεζών είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη διάρθρωση των στοιχείων του ενεργητικού τους. Η ύπαρξη ενός ιδιαίτερα υψηλού αποθέματος μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) επηρεάζει αρνητικά την κερδοφορία, καθώς διατηρεί υψηλά το κόστος του πιστωτικού κινδύνου. Το κόστος αυτό με τη σειρά του περιορίζει το καθαρό περιθώριο κέρδους των τραπεζών.

Αξίζει να θυμίσουμε ότι η ΤτΕ έχει χαρακτηρίσει θετικό βήμα το σχέδιο Ηρακλής προειδοποιώντας, ωστόσο, πως αυτό δεν αρκεί για την αντιμετώπιση του φλέγοντος ζητήματος των κόκκινων δανείων.