«Πράσινο φως» για το LNG στον Παγασητικό!

Από την Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων

Το «πράσινο φως» για να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας αδειοδότησης, για την εγκατάσταση πλωτού σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου στην περιοχή της Κριθαριάς έδωσε η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, στη Mediterranean Gas. Όπως αποφαίνεται η ΡΑΑΕΥ, με την υπ’ αριθμόν Ε-134/2023 απόφαση του κλάδου της ενέργειας, από τον αρχικό έλεγχο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που υπέβαλε η MedGas στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δεν προκύπτουν στοιχεία που να συνεπάγονται «μέγιστα περιβαλλοντικά προβλήματα» τέτοιου βαθμού που να καθιστούν επιβεβλημένη την επιστροφή της μελέτης και την εξαρχής άρνηση του Υπουργείου να προχωρήσει στα επόμενα στάδια της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης, αξιολογώντας θετικά την αλλαγή της χωροθέτησης της «ΑΡΓΩ FSRU», στην περιοχή της Κριθαριάς, δίπλα στον οικισμό του Αγίου Στεφάνου.

Του Αρχιμήδη-Δημήτρη Καρεκλίδη

Παράλληλα δέχεται και την αλλαγή του χρονοδιαγράμματος έναρξης της εμπορικής λειτουργίας του σταθμού, που προσδιορίζεται πλέον για το πρώτο τρίμηνο του 2025, αν και μέχρι στιγμής δεν έχει ολοκληρωθεί καν η αδειοδότηση του έργου. Η απόφαση, η οποία δημοσιεύθηκε στη «Διαύγεια» στις 28 Μαΐου 2024, φέρεται να ελήφθη σε συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 31 Αυγούστου 2023, προκαλώντας σοβαρά ερωτήματα ως προς το γιατί δεν δημοσιεύθηκε νωρίτερα.

Η ΡΑΑΕΥ με την απόφασή της απέρριψε όλες τις αντιρρήσεις και τις ενστάσεις που εξέφρασαν οι φορείς της Μαγνησίας επικαλούμενη ότι στερούνται τεκμηρίωσης. Προηγουμένως, επικαλούμενη έλλειψη εμπειρίας και τεχνογνωσίας για να αποφανθεί επί των ζητημάτων που θίγουν στις αντιρρήσεις τους οι φορείς της Μαγνησίας, απευθύνθηκε με επιστολή της στις 19/7/2023 στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας διαβιβάζοντας τα υπομνήματα που είχαν υποβάλλει οι Δήμοι Βόλου, Αλμυρού, Νοτίου Πηλίου, Ζαγοράς – Μουρεσίου και Ρήγα Φεραίου, οι επιστημονικοί φορείς, ο Ιατρικός Σύλλογος Μαγνησίας, ο Αλιευτικός Σύλλογος Βόλου και κάτοικοι του οικισμού Αγίου Στεφάνου. Αν και η Αρχή επικαλείται ότι τα υπομνήματα των φορέων της Μαγνησίας υποβλήθηκαν εκπρόθεσμα, κρίνοντάς τα όμως και επί της ουσίας, θεωρεί ότι «αν και οι φορείς εκδηλώνουν την αντίθεσή τους στο συγκεκριμένο έργο, επικαλούμενοι εν γένει περιβαλλοντικά ζητήματα, δεν διαθέτουν την αναγκαία εξειδίκευση και στερούνται τεκμηρίωσης οι αντιρρήσεις που εκφράζουν».

Αντιμετωπίσιμοι οι κίνδυνοι
Στην από 22/8/2023 απαντητική επιστολή της προς της ΡΑΑΕΥ, η Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ, επισημαίνει ότι από τον αρχικό έλεγχο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που υπέβαλε η MedGas στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, «δεν προκύπτουν στοιχεία που να συνεπάγονται «μέγιστα περιβαλλοντικά προβλήματα» τέτοιου βαθμού που να καθιστούν επιβεβλημένη την επιστροφή της μελέτης και την εξαρχής άρνηση του Υπουργείου να προχωρήσει στα επόμενα στάδια της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης», προσθέτοντας ωστόσο ότι «η τελική απόφαση του Υπουργείου θα διαμορφωθεί μετά την ολοκλήρωση της αναλυτικής αξιολόγησης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και των αποτελεσμάτων της διαβούλευσης με το κοινό και τους αρμόδιους φορείς».
Σε ότι αφορά την απόσταση του σταθμού από κατοικημένες περιοχής, που παραβιάζει τη συνθήκη SEVESO III, το υπουργείο περιβάλλοντος επισημαίνει ότι «παρότι σημαντικοί, οι κίνδυνοι αυτοί διαφαίνονται, σε καταρχήν επίπεδο, αντιμετωπίσιμοι με τα κατάλληλα μέτρα», ενώ ως προς τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο που μπορεί να έχει ο σταθμός, το υπουργείο επισημαίνει ότι έχει αξιολογήσει θετικά αντίστοιχες μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων πλωτών σταθμών φυσικού αερίου, χωρίς να εντοπίσει «μέγιστα περιβαλλοντικά προβλήματα», ακόμη και σε περιπτώσεις που αυτοί βρίσκονται εντός περιοχής του δικτύου Natura 2000.
Καταλήγοντας η αρχή στην απόφασή της υιοθετεί της επισημάνσεις του ΥΠΕΝ και διαπιστώνει ότι «δεν προέκυψε κατά τρόπο τεκμηριωμένο η πρόκληση μέγιστων περιβαλλοντικών κριτηρίων, κατά τους όρους του στοιχείου (δ) της παρ. 1 του άρθρου 11 του Κανονισμού Αδειών» παραπέμποντας το θέμα στην διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης που θα κάνει και την τελική αξιολόγηση των επιπτώσεων που προκαλούνται από τη νέα χωροθέτηση του σχεδιαζόμενου έργου στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον.

Αρνητικοί
Να σημειωθεί ότι αρνητικά απέναντι στην προοπτική εγκατάστασης και λειτουργίας πλωτού σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου, έχει ταχθεί με ομόφωνη απόφασή του, το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας, σε ειδική ανοιχτή συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Απρίλιο στο Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλίας, με τη συμμετοχή αιρετών του α’ βαθμού αυτοδιοίκησης, εκπροσώπων επιστημονικών φορέων και περιβαλλοντικών συλλόγων. Στην εισήγησή του επί της ΑΕΠΟ, ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας είχε επισημάνει ότι «σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 4936/2022 (εθνικός κλιματικός νόμος) η χώρα μας πρέπει να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 55% έως το 2030 και κατά 80% έως το 2040 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990. Όλες οι προγραμματιζόμενες εγκαταστάσεις ορυκτών καυσίμων (πετρελαίου και φυσικού αερίου) αναιρούν τον παραπάνω στόχο του νόμου, ο οποίος είναι νομικά δεσμευτικός, και για το λόγο αυτό είναι παράνομη η εν λόγω εγκατάσταση. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 και το παράρτημα IV της οδηγίας 2011/92 για την περιβαλλοντική αδειοδότηση, επιβάλλεται να υπάρχει στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ποσοτικοποιημένη εκτίμηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τη χρήση του υγροποιημένου φυσικού αερίου που θα αποθηκεύεται και από τη μονάδα καύσης. Αυτή η εκτίμηση δεν υπάρχει στη ΜΠΕ και για τον λόγο αυτό η ΑΕΠO που θα εκδοθεί είναι παράνομη.»

Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.