Προσλήψεις στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Θετική ήταν η εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση της πρόσληψης στην Περιφέρεια Θεσσαλίας τακτικού προσωπικού για την κάλυψη πέντε θέσεων κατηγορίας ΠΕ κλάδου Γεωτεχνικών και τριών θέσεων κατηγορίας ΠΕ κλάδου Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών). Επόμενο στάδιο είναι να εγκριθεί η απόφαση από το Περιφερειακό Συμβούλιο.

Συγκεκριμένα:

5 ΘΕΣΕΙΣ ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΓΕΩΠΟΝΩΝ)

Στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Λάρισας: δύο (2) θέσεις

Στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Καρδίτσας: μία (1) θέση

Στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων: μία (1) θέση

Στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Τρικάλων: μία (1) θέση

3 ΘΕΣΕΙΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)

Στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λάρισας: δύο (2) θέσεις

Στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων: μία (1) θέση