Συνεργασία του Κέντρου Διημέρευσης ΑμεΑ με την Μονάδα Altzheimer Βόλου

Τη Δευτέρα 20 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε ενημερωτική συνάντηση στην Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer & Συγγενών Διαταραχών Βόλου μεταξύ των κοινωνικών λειτουργών κ. Μάγδα Σουσουρή από τη Μονάδα Αντιμετώπισης Νόσου Alzheimer και κ. Ελένη Δούκα, από το Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ, με σκοπό την ενημέρωση αλλά και τη συνεργασία μεταξύ των δυο υπηρεσιών.

Ειδικότερα, έγινε αναφορά στον τρόπο και τον σκοπό λειτουργίας τόσο της Μονάδας Αντιμετώπισης Νόσου Alzheimer (Μ.Α.Ν.Α.) όσο και του Κέντρου Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ. Η Μονάδα Αντιμετώπισης Νόσου Alzheimer απευθύνεται σε ασθενείς με άνοια τύπου Alzheimer και συγγενείς διαταραχές αλλά και στις οικογένειές τους, παρέχοντας ημερήσια απασχόληση και φιλοξενία στους ασθενείς καθώς και ενημέρωση και στήριξη στους φροντιστές τους.
Το Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ εξυπηρετεί ανθρώπους με αναπηρία οι οποίοι συμμετέχουν σε κατάλληλα θεραπευτικά προγράμματα αλλά και σε ποικίλες κοινωνικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, αποβλέποντας στην ενίσχυση της αυτονομίας των περιθαλπόμενων και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.
Το Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ, ανήκει στην ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ του Δήμου Βόλου και είναι συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020 στον Άξονα Προτεραιότητας 2α «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ-ΕΝΕΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ».
Τέλος, εκφράστηκε η επιθυμία και από τις δύο πλευρές, της ανάπτυξης καλής συνεργασίας και δικτύωσης μεταξύ των δομών προς όφελος των εξυπηρετούμενων.