Έλλειψη εμπιστοσύνης

Του Γιώργου Καλτσογιάννη, δικηγόρου, π. Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλίας

Η αξιοπιστία είναι το ζήτημα που απασχολεί σήμερα την κοινωνία μας. Αξιοπιστία επαγγελματική, αξιοπιστία της πολιτείας, αξιοπιστία προσωπική.

Η λήψη ή ακόμη και η διατήρηση μέτρων και κανόνων, αποτελεί απόδειξη έλλειψης αξιοπιστίας θα έλεγα αμφίδρομη, από την πολιτεία προς τον πολίτη αλλά και από τον πολίτη προς την πολιτεία.
Ευκαιρία μοναδική για ανάκτηση της προ πολλού απολεσθείσας αξιοπιστίας αποτελεί η αποτελεσματική αντιμετώπιση των δυσκολιών που βιώνουμε.

Με λίγα λόγια απαιτούνται ειλικρινείς δεσμεύσεις από την πολιτεία και στοχοπροσήλωση στην επίτευξη του στόχου, όπως για παράδειγμα αμεσότητα και ταχύτητα στην εμβολιαστική εκστρατεία, ταχύτητα στην απονομή των βαλτωμενων συντάξεων, στήριξη με παροχές του ιδιωτικού τομέα, του ελεύθερου επαγγελματία και της πολυπαθης οικονομιας μας. Μονο έτσι ο πολιτης θα αισθανθεί ασφαλής, θα ανακτήσει την εμπιστοσύνη του προς την πολιτεία και θα πειθαρχήσει σε κάθε απαιτούμενο κανόνα. Από την άλλη πλευρά, από τον πολίτη απαιτείται συνέπεια, καρτερικότητα, υπομονή.

Όλα βεβαίως είναι άμεσα επιτεύξιμα υπό την προϋπόθεση της αξιοπιστίας και της εμπιστοσύνης.
Σήμερα περισσότερο από ποτέ ζούμε σε εποχή γενικευμενης αμφισβήτησης…

Πολλοί αμφισβητούν το θύμα καταγγέλλοντα, προφασιζόμενοι ή υπονοώντας δήθεν υστεροβουλία του κι έτσι αποτρέπουν αρκετούς να πράξουν το αυτονόητο, να καταγγείλουν δηλαδή τον θύτη για να του επιβληθούν τα νόμιμα.

Άλλοι πάλι παριστάνοντας τους «ξερόλες» και τηλεαναλυτες αμφισβητούν αυθαίρετα τις επιστημονικές διαπιστώσεις των ειδικών οι οποίες όμως κατακτήθηκαν με κόπο, θυσίες και ενίοτε πολυετή έρευνα.
Τέλος δεν αποδίδουμε το κύρος στις άυλες αξίες και αρχές όπως αυτές της αλληλεγγύης, της εκτίμησης, της αξιοκρατίας, αλλά υπερεκτιμούμε υλικά κατά βάση αγαθά.

Την εποχή της πανδημίας, του εγκλεισμού αλλά και αυτοπεριορισμού μας δίνεται η ευκαιρία να αναθεωρήσουμε και κατ ουσίαν να βελτιωθούμε προτάσσοντας το ορθό έναντι του λάθους.

Η ανάκτηση της πολύτιμης εμπιστοσύνης απαραίτητη για την επίτευξη αυτού του υψηλού αλλά εφικτού στόχου.