Ευρωπαϊκό πρόγραμμα εργασιακών δεξιοτήτων σε άτομα με αυτισμό μέσω εικονικής πραγματικότητας

To Κέντρο Ειδικών Θεραπειών Habilis, υλοποιεί το πρόγραμμα «Εκπαίδευση εργασιακών Δεξιοτήτων σε Άτομα με Αυτισμό μέσω της Εικονικής Πραγματικότητας» αξιοποιώντας την πρωτοποριακή τεχνολογία της εικονικής πραγματικότητας (Virtual Reality) ώστε να δημιουργήσει ένα κοινωνικά ψυχωφελές περιβάλλον για άτομα που ανήκουν στο αυτιστικό φάσμα, με σκοπό την καλλιέργεια διαπροσωπικών ικανοτήτων επικοινωνίας στο αυξητικά απαιτητικό περιβάλλον της εργασίας. To πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ και υλοποιείται με την υποστήριξη του ΙΚΥ.

Η ημερομηνία έναρξης τον Οκτώβριο του 2018 και λήγει τον Ιανουάριο του 2021.

Οι αναλυτικοί στόχοι του Ευρωπαϊκού προγράμματος είναι οι εξής:

– Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ενός διδακτικού υλικού που θα εκπαιδεύει και θα αξιολογεί διαπροσωπικά, επικοινωνιακά και κοινωνικά σε ένα περιβάλλον εικονικής πραγματικότητας.

– Η εκπαίδευση προσωπικού στην κατανόηση και χρήση της τεχνολογίας της εικονικής πραγματικότητας (VR).

– Η εκπαίδευση προσωπικού στη δημιουργία περαιτέρω κοινωνικών ιστοριών με την χρήση των εργαλείων εικονικής πραγματικότητας.

– Η εκπαίδευση 40 ατόμων που ανήκουν στο αυτιστικό φάσμα μέσω της εικονικής πραγματικότητας και η συλλογή πληροφοριών ανατροφοδότησης προς την περαιτέρω ανάπτυξη αντιστοίχων εκπαιδευτικών υλικών μέσω της προαναφερθείσας τεχνολογίας.

Η εκπόνηση του προγράμματος βρίσκεται στη φάση των πιλοτικών δοκιμών και διενεργείται υπό τη συνεργασία πολλαπλών κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα, συντονιστής του έργου είναι το Κέντρο Ειδικών Θεραπειών HABILIS, το οποίο σε συνεργασία με την Omega Τechnologies από την Ελλάδα, το πανεπιστήμιο National University of Ireland Galway (NUIG) από την Ιρλανδία, την Specialisterne από την Δανία, και τις εταιρείες MMC και CCC από την Κύπρο υλοποιούν τις πιλοτικές δοκιμές του προγράμματος Working Through με τη συμμετοχή 10 ατόμων ανά χώρα.