Αποστολή στοιχείων αξιολόγησης για τη μείωση της ρύπανσης νερού

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων ενημερώνει όλους τους δικαιούχους της Δράσης 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» ότι από την Παρασκευή 12 Απριλίου 2019 έγινε η αποστολή από την Υπηρεσία προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ για εκκαθάριση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης και της πληρωμής για συνολικό αριθμό εκατόν τριάντα ένα 131 δικαιούχους της Δράσης. Για τους ενδιαφερόμενους η ενημέρωση αλλά και η περίοδος υποβολής των ενστάσεων θα οριστεί το επόμενο χρονικό διάστημα με νεότερη ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ.