Δύο συλλήψεις στην Αλόννησο για παράνομη αλιεία

ÅËËÇÍÏÔÏÕÑÊÉÊÇ ÓÕÃÊÑÏÕÓÇ ÌÁ×ÇÔÉÊÙÍ ÁÅÑÏÓÊÁÖÙÍ Í/Á ÔÇÓ ÊÁÑÐÁÈÏÕ // ÓÔÇÍ ÖÙÔÏÃÑÁÖÉÁ ÅÑÅÕÍÅÓ ÅËËÇÍÉÊÙÍ ÊÁÉ ÔÏÕÑÊÉÊÙÍ ÌÅÓÙÍ ÄÉÁÓÙÓÇÓ (ÐÑÏÓÏ×Ç : Ç ÖÙÔÏÃÑÁÖÉÅÓ ÐÑÏÏÑÉÆÏÍÔÁÉ ÌÏÍÏÍ ÃÉÁ ÄÇÌÏÓÉÅÕÓÇ ÓÅ ÅÍÔÕÐÏ.ÁÐÁÃÏÑÅÕÅÔÁÉ Ç ×ÑÇÓÇ ÔÏÕÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÔÇËÅÏÑÁÓÇ ×ÙÑÉÓ ÔÇÍ ÁÄÅÉÁ ÔÏÕ ÐÑÁÊÔÏÑÅÉÏÕ )

Τις απογευματινές ώρες χθες, ένα περιπολικό σκάφος της Λιμενικής Αρχής της Αλοννήσου εντόπισε ένα ταχύπλοο-αναψυχής (Τ/Χ-Α/Ψ) σκάφος, με δύο επιβαίνοντες, να διενεργεί αλιευτική δραστηριότητα εντός απαγορευμένης περιοχής, πλησίον των βορειοδυτικών ακτών της νήσου «ΚΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΑ».
Οι αλιείς συνελήφθησαν για παράβαση του άρθρου 4 παρ.4 της ΚΥΑ 23537/2003 ( ΦΕΚ 621 Δ΄/ 19-06-2003), όπως τιμωρείται με τα άρθρα 28, 29 και 30 του Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ160-Α).
Προανάκριση διενεργείται από τον Λιμενικό Σταθμό Αλοννήσου.

Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.