Επανεξελέγη πρόεδρος της ΕΛΜΕ Μαγνησίας η Μαρία Γιαννουλή

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Μαγνησίας, μετά τα αποτελέσματα των εκλογών που πραγματοποιήθηκαν στις 15 Μαΐου. Πρόεδρος επανεξελέγη η Μαρία Γιαννουλή. Αναλυτικά, η σύνθεση του νέου Δ.Σ. έχει ως εξής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιαννουλή Μαρία, ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Τσιτούμη Διαλεκτή, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αργύρης Χρήστος, ΤΑΜΙΑΣ: Μπαζιάνας Δημήτριος, ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Χαλκιαδόπουλος Γεώργιος, ΜΕΛΟΣ: Καραβασίλης Χρήστος, ΜΕΛΟΣ: Τσιρέπας Παντελής.

Για Δ.Σ. ΕΛΜΕ Μαγνησίας Ποσοστό Έδρες
Ψήφισαν 1047
Άκυρα/Λευκά 39 3,72
Έγκυρα 1008

ΔΑΚΕ 462 45,83% 3
Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική Κίνηση 254 25,20 2
Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών 157 15,58% 1
Όλοι Μαζί 135 13,39 1

Για Αντιπροσώπους ΟΛΜΕ Ποσοστό Αντιπρόσωποι
Ψήφισαν 1047
Άκυρα/Λευκά 44 4,20
Έγκυρα 1003

ΔΑΚΕ 402 40,08% 4
Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική Κίνηση 243 24,23 2
Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών 152 15,15 2
Όλοι Μαζί 158 15,75 2
Παρεμβάσεις 48 4,79