ΕΚΤ: Αποφάσισε τη μείωση των επιτοκίων της κατά 0,25 μονάδες

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) αποφάσισε σήμερα (06.06.24) να μειώσει τα τρία βασικά επιτόκια της κατά 25 μονάδες βάσης. Πρόκειται για την πρώτη μείωση μετά το 2019, ενώ την περίοδο έως και το 2023 είχαν σημειωθεί 10 διαδοχικές αυξήσεις προκειμένου να αναχαιτιστεί ο πληθωρισμός.

Με βάση μια επικαιροποιημένη αξιολόγηση των προοπτικών για τον πληθωρισμό, της δυναμικής του υποκείμενου πληθωρισμού και της έντονης μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής, είναι πλέον σκόπιμο να μετριαστεί ο βαθμός περιορισμού της νομισματικής πολιτικής μετά από εννέα μήνες διατήρησης σταθερών επιτοκίων, σημειώνει η ανακοίνωση της ΕΚΤ.

Μετά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ τον Σεπτέμβριο του 2023, ο πληθωρισμός έχει μειωθεί κατά περισσότερες από 2,5 ποσοστιαίες μονάδες και οι προοπτικές για τον πληθωρισμό έχουν βελτιωθεί σημαντικά.

Ο υποκείμενος πληθωρισμός έχει επίσης χαλαρώσει, ενισχύοντας τις ενδείξεις ότι οι πιέσεις στις τιμές έχουν εξασθενήσει και οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό έχουν μειωθεί σε όλους τους ορίζοντες, τονίζει η ΕΚΤ.

Η νομισματική πολιτική διατήρησε τις συνθήκες χρηματοδότησης περιοριστικές, αναφέρει σχετική ανακοίνωση. Περιορίζοντας τη ζήτηση και διατηρώντας τις προσδοκίες για τον πληθωρισμό σταθεροποιημένες, αυτό συνέβαλε σημαντικά στην επαναφορά του πληθωρισμού στη μείωση, λέει η Φρανκφούρτη.

Ταυτόχρονα, παρά την πρόοδο των τελευταίων τριμήνων, οι εγχώριες πιέσεις στις τιμές παραμένουν ισχυρές καθώς η αύξηση των μισθών είναι αυξημένη και ο πληθωρισμός είναι πιθανό να παραμείνει πάνω από τον στόχο και το επόμενο έτος. Οι πιο πρόσφατες προβολές εμπειρογνωμόνων του Ευρωσυστήματος τόσο για τον μετρούμενο όσο και για τον πυρήνα του πληθωρισμού έχουν αναθεωρηθεί προς τα πάνω για το 2024 και το 2025 σε σύγκριση με τις προβολές του Μαρτίου.

Η ΕΚΤ βλέπει τώρα τον ονομαστικό πληθωρισμό κατά μέσο όρο 2,5% το 2024, 2,2% το 2025 και 1,9% το 2026. Για τον πληθωρισμό χωρίς την ενέργεια και τα τρόφιμα, το προσωπικό προβλέπει κατά μέσο όρο 2,8% το 2024, 2,2% το 2025 και 2,0% το 2026. Η οικονομική ανάπτυξη αναμένεται να επιταχυνθεί σε 0,9% το 2024, 1,4% το 2025 και 1,6% το 2026.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ είναι αποφασισμένο να διασφαλίσει ότι ο πληθωρισμός θα επανέλθει εγκαίρως στον μεσοπρόθεσμο στόχο του 2%, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση. Θα διατηρήσει τα επιτόκια πολιτικής επαρκώς περιοριστικά για όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Το ΔΣ θα συνεχίσει να ακολουθεί μια προσέγγιση εξαρτώμενη από τα δεδομένα και ανά συνεδρίαση για τον καθορισμό του κατάλληλου επιπέδου και της διάρκειας του περιορισμού. Ειδικότερα, οι αποφάσεις της για τα επιτόκια θα βασίζονται στην αξιολόγηση των προοπτικών για τον πληθωρισμό υπό το πρίσμα των εισερχόμενων οικονομικών και χρηματοπιστωτικών στοιχείων, της δυναμικής του υποκείμενου πληθωρισμού και της έντονης μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής. Το ΔΣ δεν προδεσμεύεται για συγκεκριμένη πορεία επιτοκίων.

Το ΔΣ αποφάσισε να μειώσει τα τρία βασικά επιτόκια της ΕΚΤ κατά 25 μονάδες βάσης. Αντίστοιχα, το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης και τα επιτόκια της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης και της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων θα μειωθούν σε 4,25%, 4,50% και 3,75% αντίστοιχα, με ισχύ από τις 12 Ιουνίου 2024.

Το χαρτοφυλάκιο του προγράμματος APP μειώνεται με μετρημένο και προβλέψιμο ρυθμό, καθώς το Ευρωσύστημα δεν επανεπενδύει πλέον τα ποσά κεφαλαίου από τίτλους που λήγουν.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεχίσει να επανεπενδύει, πλήρως, τα ποσά κεφαλαίου από την εξόφληση τίτλων αποκτηθέντων στο πλαίσιο του PEPP κατά τη λήξη τους έως το τέλος Ιουνίου 2024. Κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους, θα μειώσει το χαρτοφυλάκιο PEPP κατά 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ μηνιαίως κατά μέσο όρο. Το Διοικητικό Συμβούλιο σκοπεύει να διακόψει τις επανεπενδύσεις στο πλαίσιο του PEPP στο τέλος του 2024.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεχίσει να εφαρμόζει ευελιξία όσον αφορά την επανεπένδυση εξοφλήσεων που καθίστανται ληξιπρόθεσμες στο χαρτοφυλάκιο PEPP, με σκοπό την αντιμετώπιση των κινδύνων για τον μηχανισμό μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής που σχετίζονται με την πανδημία.

Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.