«Συνταρακτικά τα ευρήματα για την αέρια ρύπανση στον Βόλο»

Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας κ. Ευθύμης Τσάμης

«Συνταρακτικά τα ευρήματα για την αέρια ρύπανση στον Βόλο και της αρνητικής της επίδρασης στην υγεία των κατοίκων της πόλης από την πρωτοποριακή για τα ελληνικά δεδομένα μελέτη της ομάδας ερευνητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και των ιατρών του Νοσοκομείου Βόλου. Οι αρνητές του προβλήματος θα πρέπει να αναθεωρήσουν τις απόψεις τους άμεσα και όσοι είναι αρμόδιοι θα πρέπει να αναλάβουν δράση για την επίλυση του» υποστηρίζει ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας, κ. Ευθύμης Τσάμης.