Τακτική Γ.Σ. για τον ΕΟΣ Βόλου στις 31 Μαρτίου

μΤο Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Βόλου (ΕΟΣ Βόλου) προσκαλεί τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη του να συμμετάσχουν στην τακτική Γενική Συνέλευση του συλλόγου που θα γίνει την Κυριακή 31 Μαρτίου 2019 στις 20:30 στα γραφεία του ομίλου στο Βόλο επί της οδού Δημητριάδος αρ. 186. Σε περίπτωση μη απαρτίας η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στον ίδιο χώρο τη Δευτέρα 1 Απριλίου 2018, και ώρα 20:30 χωρίς άλλη πρόσκληση.

Τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης είναι:
1) Εκλογή προέδρου και γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.
2) Ανάπτυξη πεπραγμένων Δ.Σ. έτους 2018.
3) Έγκριση των πεπραγμένων και απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου.
4) Έγκριση απολογισμού 2018 και προϋπολογισμού 2019.
5) Διάφορα θέματα.