Χρ. Σταϊκούρας: Να μας πει ο ΣΥΡΙΖΑ τις εκτιμήσεις του για την ύφεση

Στις τέσσερις φάσεις του κυβερνητικού σχεδίου για τη στήριξη της οικονομίας αναφέρθηκε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, ο οποίος παράλληλα εξαπέλυσε επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ, καλώντας τον να πει δημοσίως ποια είναι η δική του εκτίμηση για το ύψος της ύφεσης από την κρίση του κορωνοϊού.

Μιλώντας στην ολομέλεια της Βουλής, κατά τη συζήτηση του σχεδίου Νόμου του υπουργείου Υγείας «Κύρωση α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις»» (Α΄ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90) και άλλες διατάξεις», ο κ. Σταϊκούρας τόνισε πως η πανδημία προκάλεσε, υγειονομικό, κοινωνικό και οικονομικό «σοκ», με τις συνέπειες να είναι πολύπλευρες και μεγάλες.

Σύμφωνα με τον ίδιο η Κυβέρνηση αποδεικνύεται ότι διαθέτει σχέδιο για τη στήριξη της οικονομίας. «Σχέδιο που ξεδιπλώνεται, μεθοδικά και αποφασιστικά, σε 4 φάσεις, ώστε να απαντηθούν, κατά τον βέλτιστο δυνατό τρόπο, οι διαφορετικές ανάγκες που κάθε φορά προκύπτουν από τις ορθές επιλογές της χώρας στο υγειονομικό πεδίο».

Οι τέσσερις φάσεις του σχεδίου:

Κατά την 1η φάση, τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο, είχαμε περιορισμούς στην οικονομική δραστηριότητα.

Η Κυβέρνηση προτεραιοποίησε και στήριξε το δημόσιο σύστημα υγείας.
Παράλληλα, με οριζόντιες και έγκαιρες παρεμβάσεις, άπλωσε ένα ευρύ «δίχτυ προστασίας» πάνω από νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
Ανέστειλε πληρωμές φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων.
Χορήγησε φορολογικά κίνητρα σε εργαζόμενους και εργοδότες.
Μείωσε τα ενοίκια.
Προχώρησε στην καταβολή αποζημίωσης ειδικού σκοπού σε μισθωτούς, επαγγελματίες και επιχειρήσεις, στηρίζοντας περισσότερο τα πιο αδύναμα οικονομικά στρώματα.
Στήριξε ανέργους.
Συνολικά, σήκωσε το βάρος της λειτουργίας του συνόλου, σχεδόν, της οικονομίας, όπως είχε άλλωστε καθήκον μέσα στην πρωτοφανή αυτή κρίση, ενισχύοντας 2.000.000 πολίτες.
Όλα αυτά, συνιστούν εμπροσθοβαρή πολιτική και οικονομική δράση!
Κατά τη 2η φάση, στην οποία σήμερα βρισκόμαστε, πραγματοποιείται σταδιακή επαναλειτουργία των επιχειρήσεων.

Και σε αυτή τη φάση, η Κυβέρνηση συνεχίζει να στηρίζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
Επεκτάθηκε η δυνατότητα αναστολής πληρωμής φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων.
Επεκτάθηκε το δικαίωμα αναστολής σύμβασης εργασίας, η αποζημίωση ειδικού σκοπού και η κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών.
Συνεχίζεται η μείωση των ενοικίων στο σύνολο των πληττόμενων επιχειρήσεων.
Ολοκληρώνεται η καταβολή της πρώτης φάσης Επιστρεπτέας Προκαταβολής.
Σε περισσότερες από 51.000 επιχειρήσεις πιστώθηκαν σημαντικά χρηματικά ποσά, συνολικού ύψους 580 εκατ. ευρώ, δηλαδή – κατά μέσο όρο – περίπου 11.000 ευρώ ανά επιχείρηση.
Τόσο μεγάλα, άμεσα και με αυτό τον τρόπο ποσά δεν έχουν χορηγηθεί ξανά στην Ελλάδα!
Επιπρόσθετα, στο πρόγραμμα ενίσχυσης κεφαλαίου κίνησης, παρά τα όποια προβλήματα, έχουν ήδη εγκριθεί χορηγήσεις ύψους περίπου 800 εκατ. ευρώ σε 20 ημέρες, όταν, στο αντίστοιχο προηγούμενο πρόγραμμα, το ΤΕΠΙΧ Ι, είχαν εγκριθεί 200 εκατ. ευρώ σε 10 μήνες!
Όλα αυτά συνιστούν ουσιαστική στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, στο μέτρο των δυνατοτήτων της χώρας.
Κατά την 3η φάση, από τον Ιούνιο μέχρι και τον Οκτώβριο, τη φάση της προοδευτικής ανάκαμψης της οικονομίας, οι κυβερνητικές παρεμβάσεις εδράζονται, κυρίως, στη συνέχιση και διεύρυνση των μέτρων στήριξης της απασχόλησης, στην περαιτέρω ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων και στη λήψη στοχευμένων φορολογικών μέτρων. Πολλές από αυτές τις παρεμβάσεις, νομοθετούνται σήμερα.

1ον. Μειώνεται ο συντελεστής ΦΠΑ για συγκεκριμένα αγαθά και υπηρεσίες, από το 24% στο 13%.
Η μείωση αφορά τα μη αλκοολούχα ποτά, τις μεταφορές και τα εισιτήρια των κινηματογράφων.
Αντιλαμβάνομαι από τις προτάσεις της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης ότι διαφωνεί με τη μείωση του ΦΠΑ στις μεταφορές, όπως και με τη μείωση των ενοικίων, που αφορά εκατομμύρια ελληνικά νοικοκυριά, αφού δεν τα βλέπω στις προτάσεις της.
2ον. Επεκτείνεται, αναδρομικά, το μέτρο οικονομικής ενίσχυσης και σε άλλες νομικές μορφές εταιρειών, όπως είναι οι κοινωνίες αστικού ή κληρονομικού δικαίου (π.χ. τα ΚΤΕΛ).
3ον. Δεν συνιστά εισόδημα και δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος και ειδική εισφορά αλληλεγγύης το ποσό του μισθώματος που δεν εισπράττεται για όλους τους μήνες που ισχύει η μειωμένη καταβολή μισθώματος.
4ον. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων που αποδεδειγμένα έλαβαν μειωμένο μίσθωμα, έχουν δικαίωμα έκπτωσης ποσού ίσου με το 20% επί του 60% των μισθωμάτων που εισέπραξαν.
Η έκπτωση μπορεί να συμψηφιστεί με οφειλές που έχουν καταληκτική ημερομηνία καταβολής μετά τον Ιούλιο.
5ον. Παρατείνεται η προθεσμία καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στην Εφορία και η αναστολή είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών ιδιοκτητών ακινήτων που λαμβάνουν το μειωμένο ενοίκιο.
6ον. Ποσοστό 25% επί των οφειλών που τυχόν καταβλήθηκαν και εξοφλήθηκαν από 11 Μαρτίου ή θα καταβληθούν εμπρόθεσμα, συμψηφίζεται με άλλες βεβαιωμένες οφειλές ή ρυθμίσεις, οι οποίες έχουν καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής από την 31η Ιουλίου και μετά.
7ον. Επεκτείνεται χρονικά η μείωση μισθώματος, για συγκεκριμένους κλάδους και επιχειρήσεις, που πλήττονται ιδιαίτερα.
8ον. Αυξάνεται το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, και διαμορφώνεται στα 8 δισ. ευρώ για το 2020, με σκοπό τη λήψη άμεσων και έκτακτων δράσεων που σχετίζονται με την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας.
9ον. Δίνεται η δυνατότητα, στον Υπουργό Οικονομικών, να παρέχει την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου προς όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο Κανονισμών της.
Η διάταξη αφορά, καταρχήν, τη θέσπιση του προγράμματος SURE.
Πρόκειται για ένα σημαντικό δίχτυ ασφαλείας για τους εργαζόμενους στις οικονομίες που έχουν πληγεί περισσότερο.
Τέλος, υπενθυμίζεται, ότι σε αυτή τη φάση αντιμετώπισης των οικονομικών επιπτώσεων της υγειονομικής κρίσης, θα διατεθεί η 2η Επιστρεπτέα Προκαταβολή, ώστε το συνολικό ποσό που θα έχει χορηγηθεί, να διαμορφωθεί στα 2 δισ. ευρώ.
Παράλληλα, προχωρούν τα εργαλεία της επιδότησης επιτοκίου, του κεφαλαίου κίνησης, των εγγυοδοτικών μηχανισμών, της διαμόρφωσης ενός νέου θεσμικού πλαισίου για πιστώσεις σε μικρές επιχειρήσεις.
Ενώ, επίσης, θα μειωθεί γενναία και η προκαταβολή φόρου στις επιχειρήσεις που πλήττονται.
Όλα αυτά συνιστούν ουσιαστική ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων και του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών.
Τέλος, κατά την 4η φάση, από το φθινόπωρο, θα αποκτούμε περισσότερες δυνατότητες να δρομολογήσουμε πολιτικές με πιο μόνιμα χαρακτηριστικά, με νέες στρατηγικές δομικής βελτίωσης της ελληνικής οικονομίας.

Η πρόσφατη φιλόδοξη και ρεαλιστική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Ταμείο Ανάκαμψης θα συμβάλει ουσιαστικά προς αυτή την κατεύθυνση.
Μία πρόταση εμβληματική, με ισχυρό χρηματοδοτικό αποτύπωμα.
Ευθυγραμμισμένη με το μέγεθος των δυσκολιών που έχουμε να αντιμετωπίσουμε.
Δίκαιη, γιατί στηρίζεται σε κοινό δανεισμό, εισάγοντας την έννοια της αμοιβαιοποίησης του ευρωπαϊκού χρέους.
Ορθολογική, γιατί κινείται περισσότερο στη λογική των επιδοτήσεων έναντι των δανείων.
Αναπτυξιακή, γιατί δίνει προτεραιότητα σε τομείς που αποτελούν μέρος και του δικού μας σχεδίου, όπως είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η πράσινη ανάπτυξη, η αγροτική πολιτική.
Ευέλικτη, γιατί δίνει τη δυνατότητα στην κάθε χώρα, έχοντας την ιδιοκτησία των πολιτικών, να εφαρμόσει εκείνες που η ίδια επιλέγει.
Από τη δική μας πλευρά, απαιτείται σχέδιο, σύνεση και υπευθυνότητα στη διαχείριση αυτών των κονδυλίων.
Ώστε αυτά να αξιοποιηθούν κατά τον βέλτιστο τρόπο, προκειμένου να διαχειριστούμε την υγειονομική κρίση, να εμπλουτίσουμε την εθνική στρατηγική ανασυγκρότησης της οικονομίας και να ενισχύσουμε την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητά της.
Στην κατεύθυνση αυτή, σε τροπολογία, προβλέπεται η δημιουργία Διεθνούς Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου 4ης γενιάς, για την ανάπτυξη της καινοτομίας.
Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να έχει απτά οφέλη για την ελληνική οικονομία, καθώς θα αναβαθμίσει ολόκληρη την περιοχή της Βορείου Ελλάδος και θα προσελκύσει εγχώριες και ξένες επενδύσεις.
Για το σκοπό αυτό παρέχεται, κατά κυριότητα, στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας», η οποία ανήκει εξ ολοκλήρου στο Ελληνικό Δημόσιο, ακίνητο στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, το οποίο συγκεντρώνει όλα τα εχέγγυα για τη δημιουργία ενός διεθνούς εμβέλειας και αναγνωρισιμότητας τεχνολογικού πάρκου.
Σημειώνεται ότι το εν λόγω ακίνητο, κατόπιν ενεργειών της σημερινής Κυβέρνησης, μεταβιβάστηκε από το ΤΑΙΠΕΔ προς το Ελληνικό Δημόσιο, και συγκεκριμένα στο Υπουργείο Οικονομικών.
Ο ΣΥΡΙΖΑ αποφεύγει να δώσει εκτίμηση ύφεσης

Αναφερόμενος στη στάση της αντιπολίτευσης, ο υπουργός Οικονομικών τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ «τάζει» φανταστικά ποσά, τα οποία στον πραγματικό κόσμο δεν υπάρχει τρόπος να χρηματοδοτηθούν.

«Οφείλω όμως, κλείνοντας, απάντηση και σε ένα ζήτημα που τίθεται από την Αξιωματική Αντιπολίτευση: το ύψος της ύφεσης. Κατηγορεί η Αξιωματική Αντιπολίτευση το Υπουργείο Οικονομικών ότι αναθεωρεί συνεχώς τις προβλέψεις του για την εφετινή ύφεση. Καλά, που ζει; Αγνοεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμούσε, τον Μάρτιο, ύφεση 1%, και σήμερα την εκτιμά 7,5%; Άσχετοι και αυτοί; Αγνοεί ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εκτιμούσε, αρχικά, ύφεση 1%, μετά 2-5%, στη συνέχεια 5-12% και σήμερα 8-12%; Άσχετοι και αυτοί; Αγνοεί τις συνεχείς αναθεωρήσεις των εκτιμήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο, εξαιτίας της μεγάλης αβεβαιότητας; Άσχετοι και αυτοί; Αλήθεια όμως, αφού εσείς ξέρετε τα πάντα, άσχετα αν επί 5 χρόνια πέφτατε έξω σε όλες τις προβλέψεις σας για την ανάπτυξη, μπορείτε να μας πείτε πόσο εκτιμάτε την εφετινή ύφεση; Γιατί δεν το γράφετε στο πρόγραμμά σας, ούτε το λέτε. Και ένα πρόγραμμα χωρίς αυτό το στοιχείο είναι στον αέρα, ή αλλιώς έκθεση ιδεών», επεσήμανε.